Luftfartsverket, LFV

Invigning av bana, torn och terminal i Örnsköldsvik

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2004 18:00 CEST

Idag invigs en förlängd bana, ett nytt flygledningstorn och en ny terminal vid Örnsköldsvik flygplats. En ordentlig satsning på totalt 86 miljoner.
– För Luftfartsverket och flyget är det här ett av de största pågående projekten, säger LFVs generaldirektör Lars Rekke.

Örnsköldsvik flygplats är en av Luftfartsverkets minsta med cirka 150 000 passagerare per år. Flygplatsen fyller dock en mycket viktig funktion för en region med många exportföretag. Över 30 procent av resenärerna från Örnsköldsvik är transferpassagerare, det vill säga de ska vidare från Arlanda.
– Antalet resenärer till och från Örnsköldsvik ökar och den här investeringen visar vi att vi tror på flygplatsen, säger generaldirektör Lars Rekke.

Den nya banan är förlängd med 200 meter och är nu drygt 2 000 meter, en längd som är tillräcklig för de två vanligaste flygplanstyperna på flygplatsen, Boeing 737 och Dash. Med den nya längden blir banan betydligt mindre väderkänslig. Tidigare har planen haft svårigheter att landa eller tvingats starta med reducerad platskapacitet när vädret varit ogynnsamt.

Terminalen har byggts ut med 270 kvadratmeter och har nu större ytor i både avgångs- och ankomsthallen. Och det nya flygledningstornet, som är byggt helt i trä, ersätter det gamla som har funnits sedan flygplatsen etablerades 1961.

Den totala investeringen för banförlängning inklusive byte av banljus, terminalutbyggnad och nytt flygledningstorn är drygt 70 miljoner. Utöver detta satsas 15 miljoner kronor i sju mindre projekt med inriktning på miljöförbättrande åtgärder. Förutom Luftfartsverket och EU är SAS, Örnsköldsviks kommun, länsstyrelsen och regionens näringsliv finansiärer.

– Vi har haft ett starkt stöd av näringslivet i regionen och utan det stödet hade projektet inte varit möjligt att genomföra, säger flygplatschef Bengt-Ove Lindgren.

För ytterligare kommentarer, kontakta flygplatschefen Bengt-Ove Lindgren, telefon 0660-87401 eller 070-528 74 01.

Luftfartsverket
Information Division Flygplatsgruppen

Örnsköldsvik flygplats invigdes 1961 och hade under 2003 drygt 142 000 passagerare.
SAS trafikerar linjen Örnsköldsvik-Arlanda med fyra turer per dag.
Totalt sysselsätter flygplatsen cirka 80 personer, varav 35 är anställda av LFV. På flygplatsen finns 13 företag.