Ånge kommun

Invigning av digitaliseringsfabriken i Ånge

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 16:32 CET

Idag invigs den nya digitaliseringsfabriken för inspelade TV-program i Ånge. Teknisk utrustning finns på plats och har tagits i drift. Halva personalstyrkan har nu rekryterats och utbildats. När anläggningen är fullt utbyggd våren 2007 kommer den att sysselsätta över 20 personer. Vid årsskiftet 2009/2010 ska 150.000 timmar inspelade program lagrade på magnetband ha överförts till digitalt format.

Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF) har anlitats av de två programbolagen Sveriges Television (SVT) och Utbildningsradion (UR) samt av Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) för att rädda inspelade TV-program. Uppdraget utförs i samarbete och som ett treårigt storskaligt projekt i Ånge. Projektet medfinansieras av EUs strukturfonder, länsstyrelsen i Västernorrland, Ljunganstiftelsen och Arbetsförmedlingen i Ånge.


- Västernorrlands konkurrenskraft i arkivering/digitalisering bekräftas med SVT, Utbildningsradion och SLBA:s val av Ånge i stället för Stockholm för denna unika svenska satsning. Vår styrka finns i utbildning/forskning inom området på Mittuniversitetet och 300 jobb spridda på 5-6 platser i länet inom mediakonvertering och arkivering. Samtidigt får Ånge ett 20-tal nya kvalificerade jobb som verkligen behövs. Därför har Länsstyrelsen drivit på i denna lokalisering och också förmedlat EU-medel och regionapolitiska medel för att underlätta starten, säger landshövding Gerhard Larsson i en kommentar inför invigningen.

Stig Allerstrand, som är generaldirektör för Statens ljud- och bildarkiv inleder invignings-ceremonin. Han ser stora möjligheter i anläggningen i Ånge:
- Som nationalarkiv för ljud och rörliga bilder har SLBA länge arbetat med frågan om samlingarnas långsiktiga bevarande. Vår inriktning är att vi bara genom migrering och digitalisering kan säkerställa att kommande generationer får tillgång till de skatter som SLBA förvaltar. Den storskaliga migreringsverksamhet som nu startar i Ånge ger goda förutsättningar för att vårt kulturarv på TV-området skall kunna göras tillgängligt för forskning och studier även i framtiden.


Utbildningsradions VD Christina Björk är tar upp i sitt anförande att hon är glad över att kunna erbjuda publiken intressant arkivmateriel: " I mer än 75 år har det producerats utbildningsprogram. Först som radioprogram och sedan 1961 även som tv-program. Eftersom tekniken förändras genom åren är många program inte längre tillgängliga. Tack vare det projekt som startas i Ånge kommer UR att kunna använda material som tidigare varit svåråtkomligt. Jag är mycket glad över att vi nu kommer att kunna erbjuda publiken tillgång till program som innehåller intressant arkivmaterial."

- SVT:s program som finns i våra arkiv sedan 50 år tillbaka är en skatt som skall bevaras för att tittarna skall kunna återuppleva dem och för medieforskningen. Därför är den migrering från band till datafiler som påbörjats i Ånge så viktig. Programmen kan nu omedelbart användas i sändning eller för ny programproduktion. Framtida räddningsarbete för programmen kommer dessutom att gå snabbare och bli billigare eftersom programmen nu finns i filformat", säger förra VD:n Christina Jutterström i sitt tal vid invigningen.

För mer information kontakta
Sveriges Radio Förvaltnings AB
Gunilla Mellgren , platschef för anläggningen i Ånge
0701-80 00 55