Statens konstråd

Invigning av Elisabeth Toubros Pergolaporten för Kalmar nya Polishus

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2009 15:51 CEST

Invigning av Elisabeth Toubros Pergolaporten för Kalmar nya Polishus

Tid: Onsdag 12 augusti kl. 11:00

Plats: Kalmar nya Polishus, Galggatan 4, Kalmar


Elisabeth Toubro, Pergolaporten Illustration från konstnärens skissbeskrivning - se bild i bifogad fil.

Den danska konstnären Elisabeth Toubro har till Kalmar nya Polishus gjort den skulpturala gestaltningen Pergolaporten. Hon har omformat cykelbanan utanför polishuset till en knutpunkt där cyklande och gående korsar varandra. Över gångbanan har konstnären konstruerat en pergola i rostfritt stål och sibirisk lärkträ.

Pergolans "bladhänge" bildar Kalmars kustlinje och stadens vägnät. Över cykelbanan finns en port, med överliggare i citrongula neonrör som enbart tecknar kustlinjen, och en stor blå lysande cirkel finns infälld i markbeläggningen.

Pergolaportens utformning och ljuseffekter kommer att påverka de förbipasserandes upplevelser och rörelsemönster. Elisabeth Toubro hoppas att "denna särskilda karta över Kalmar kan utgöra en plattform för samtal om de gemensamma drömmar som staden och dess invånare hyser."

Elisabeth Toubro är född 1956 i Godthåb, Grönland. Hon bor och är verksam i Köpenhamn.

Pressbilder: www.statenskonstrad.se under press, anv.namn: press, lösenord: skrpress

För mer info kontakta Monika Larsen Dennis, projektledare tel 0708-32 04 08