Länsstyrelsen Västerbotten

Invigning av Fatmomakke kyrkstad som kulturreservat

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 08:17 CEST

Länsstyrelsen beslutade 2014-06-23 om att bilda kulturreservatet Fatmomakke kyrkstad i Vilhelmina kommun. Fatmomakke kyrkstad består av kåtor, stugor, bodar, kyrka och begravningsplats, vackert belägna vid Kultsjöns strand med utsikt över Marsfjällets toppar, cirka 12 mil nordväst om Vilhelmina.

Syftet med kulturreservatet är att bevara och visa på Fatmomakke kyrkstads betydelse som en andlig och mångkulturell mötesplats i Norrlands inland, med kontinuitet från 1700-talet och fram till idag. En tillgång är att området är i bruk som kyrkstad än i dag. Målet med kulturreservatet är att säkerställa det framtida nyttjandet av platsen.

Kulturreservatet invigs lördagen den 13 september av landshövding Magdalena Andersson. Invigningsceremonin börjar i Fatmomakke kyrka kl 13:00. Guidad visning av kyrkstaden sker strax före och efter invigningen.

Information om Fatmomakke finns på Länsstyrelsens webbplats 

Program för invigningen

För mer information kontakta:

Jeanette Joelsson
010-225 45 21
jeanette.joelsson@lansstyrelsen.se 

Bo Sundin
010-225 45 23
bo.sundin@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.