Örebro universitet

Invigning av forskarskolan Urbana studier - städer och regioner i förändring

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 13:22 CEST

Pressinbjudan
Tid: Måndag 4 oktober klockan 14-17
Plats: Hörsal F, Forumhuset Örebro universitet

Invigning av forskarskolan Urbana studier - städer och regioner i förändring

Den mångvetenskapliga forskarskolan "Urbana studier - städer och regioner i förändring" bedriver forskning utifrån olika perspektiv på staden och dess förutsättningar, utmaningar och möjligheter.
- Allt fler människor koncentreras till städer och andra urbana samhällen, säger Ingemar Elander, professor i statskunskap och föreståndare för den nya forskarskolan. Stadsmiljön är attraktiv och efterfrågad samtidigt som den innebär stora påfrestningar för människor och miljö. Den kunskap som krävs för att möta dessa utmaningar ligger i gränssnitten mellan olika vetenskapsområden och kräver därför mångvetenskaplig kunskap och kompetens.
Forskarskolan är nära kopplad till den etablerade mångvetenskapliga forskargruppen Centrum för urbana och regionala studier (CUReS). De elva antagna doktoranderna vid forskarskolan får möta och skolas in i en levande forskningsmiljö, och forskarskolan blir därmed en plattform att skapa samhällsrelevant kunskap av god internationell klass.
Pågående forskning vid CUReS fokuserar vid ett brett spektrum av teman såsom konkurrens och samarbete i stadspolitiken, näringsliv och arbetsmarknad i växande och stagnerande regioner, den hälsosamma staden, brottsförebyggande arbete i urban miljö, lokal klimatpolitik, biologisk mångfald och stadsplanering och etik i samhällsplaneringen. Forskning om städer och regioner som nyss påbörjats eller är under utveckling tar upp teman som demokrati och integration i utsatta stadsdelar, kvinnors inflytande i nätverkspolitik samt digital samhällsplanering.

För mer information, kontakta Karin Törnblom per telefon 019-30 10 22 eller e-post:
karin.tornblom@adm.oru.se.