Statens konstråd

Invigning av Frida Olivs Evolution för Biologihuset, Lunds universitet

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 15:06 CEST

Tid: Fredag 8 oktober kl 13.15

Plats: Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund


Deltagare i program:

Unni Sollbe, regiondirektör, Akademiska Hus

Dan Nilsson, professor Lunds universitet, Biologiska institutionen

Anna Lindholm, kommunikatör, Statens konstråd

Frida Oliv, konstnär


Frida Oliv har till Biologihuset vid Lunds universitet gjort målerisviten Evolution. Den består av åtta målningar som bildar en evolutionsberättelse – från livets början under vatten till landskap på land som allt eftersom befolkas av olika växter och djur. Här skildras bl a sterila vulkanlandskap, färggranna undervattensvärldar och exotiskt djurliv.

Konstnären har strävat efter att med sitt verk skapa en harmonisk helhetskänsla och binda ihop byggnadens olika delar. Målningarnas motiv kan kopplas till den verksamhet och forskning som bedrivs på Biologihuset. De påminner även om de pedagogiska planschverk som var vanliga i äldre tiders skolsalar, men får genom färgskala, disposition och motivens överlappningar ett helt eget, samtida uttryck.

Frida Oliv är född 1974. Hon bor och verkar i Stockholm.

Pressbilder: www.statenskonstrad.se under press, anv.namn: press, lösenord: skrpress

För mer info kontakta Monika Larsen Dennis, projektledare Statens konstråd, tel 0708-32 04 08