Landstinget Gävleborg

Invigning av kliniskt träningscentrum

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2003 08:14 CEST

Antalet vårdavdelningar och antalet vårdplatser har minskat med åren vilket medfört att det blivit färre kliniska utbildningsplatser för studenter. Samtidigt har antalet utbildningsplatser ökat vid många utbildningar. Fler studenter måste dela på de träningsmöjligheter som kan erbjudas. Kortare vårdtider ökar stressen i inlärningssituationen för både handledare och student vid träning av manuella färdigheter, kommunikation och samarbete.

- Med ett kliniskt träningscentrum vill vi möta de förändringar som den medicinska utvecklingen, strukturförändringar och besparingar inneburit för den kliniska delen av vårdens utbildningar. Det känns oerhört roligt och spännande att vi nu kan bjuda in till invigning av vårt nystartade kliniska träningscentrum, säger Ingela Kofoed Pedersen, vårdutvecklingschef.

Vid invigningen deltar sjukhusdirektör Lena Munkhammar, Ingela Kofoed Pedersen, representanter för sjukhusets ledningsgrupp och projektledare för KTC. Under invigningen finns studenter och handledare på plats för att ge praktiska demonstrationer av olika träningsmoment såsom kateterisering, venprovtagning mm.

Kontakt: Ingela Kofoed Pedersen
Vårdutvecklingschef
026 15 50 66
070 658 23 34