Trafikverket

Invigning av ombyggda väg 25 mellan Eriksmåla och Madesjö

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 13:13 CET

Väg 25 mellan Eriksmåla, Örsjö och Madesjö väster om Nybro har byggts om till mötesseparerad väg med mitträcke. Den ombyggda vägen invigs fredagen den 12 november kl 11.

För att öka trafiksäkerheten har Trafikverket byggt mitträcke på väg 25 mellan Eriksmåla och Madesjö. Vägen har fått omväxlande 2+1 och 1+1 körfält. Mellan Eriksmåla och Boda har det byggts en helt ny väg.

När:
Fredagen den 12 november kl 11.00
Var: Samling vid parkeringen vid församlingshemmet i Algutsboda, karta på Eniro

Media är välkomna att vara med vid invigningen!

Läs mer:
Ombyggnaden mellan Eriksmåla och Boda
Ombyggnaden mellan Örsjö och Madesjö

För mer information kontakta:
Gunilla Schurmann, Trafikverkets projektledare, 010-48 46 222

Trafikverket presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.