Vägverket

Invigning av projekten mitträcken på E4 Noran – Söderhamn och ny trafikplats i Tönnebro

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 10:50 CEST

Vi firar att två av våra stora vägprojekt i länet nu är klara. Invigningen äger rum onsdagen den 27 oktober kl 14.30 på parkeringen vid Tönnebro värdshus.

Mitträcken på E4 delen Noran-Söderhamn
Nu har ytterligare en sträcka på E4 försetts med mitträcken. Huvudsyftet med mitträckena är att förhindra singel- och mötesolyckor. Sträckan som byggts om är 25,4 km lång. Sju korsningar har byggts om till s k ”bandyklubbor”. En korsning är ombyggd och har målad vänstersvängsficka. Utöver detta har ett antal vändplatser för driften byggts. Totalt har 22,7 km ersättningsvägar byggts på grund av mittsepareringen. NCC Construction AB är entreprenör och totalkostnaden för hela projektet inklusive projektering och marklösen är ca 82 Mkr.

Trafikplats Tönnebro
Huvudsyftet med detta projekt var att bygga bort två farliga vänstersvängar, dels för trafik söderifrån som ska svänga av mot Bollnäs och dels för trafik norrifrån som ska svänga in till värdshuset och rastplatsen i Tönnebro. Projektet omfattar ny trafikplats i anslutning till värdshuset och nybyggda delar av vägarna E4 och 83. Vid trafikplatsen har också en bro byggts för att möjliggöra en planskild korsning mellan dessa vägar. Den nya delen av E4 förbi Tönnebro är ca 1,5 km och den nya delen av riksväg 83 är ca 3 km. Dessutom har fem väganslutningar byggts för skogsbruket. Även detta projekt har byggts av NCC Construction AB. Totalkostnaden för hela projektet inkl projektering och marklösen är ca 52 Mkr.

Invigningsceremonin
Invigningstal hålls av vägdirektör Christer Agerback, Vägverket Region Mitt.
Östen Eriksson underhåller och efter invigningen bjuder vi på kaffe.
VÄLKOMNA!

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Håkan Forslund, projektledare för trafikplatsen, i Tönnebro,
Vägverket Region Mitt, tfn 026-14 73 39, mobiltfn 521 82 36.
Projektledare Martin Nilsson, projektledare för mitträckesarbetena,
Vägverket Region Mitt, tfn 14 73 30, mobiltfn 660 36 19.

Region Mitt
Informationsenheten: Postadress: 871 24 Härnösand.
Telefon: 0611 - 440 00. Telefax: 0611 - 441 11.
E-post: vagverket.har@vv.se
Informationsansvarig: Lennart Helsing Telefon: 0611 - 440 44.
Mobil: 070 - 344 40 10. Telefax: 0611 - 441 11.
E-post: lennart.helsing@vv.se