Sigtuna kommun

Invigning av Södergatans södra del

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 10:25 CET

Invigning av Södergatans södra del

Onsdag den 2 november kl. 11:30 inviger kommunalrådet Anders Johansson (S), Sigtuna kommun, Södergatans nya del mellan Skolgatan och Märsta Centrum. Södergatan binder därmed samman stationsområdet och centrum.

Sigtuna kommun har under lång tid aktivt arbetat med omdaningen av Södergatan, där inriktningen varit att skapa ett nytt huvudstråk. Ambitionen är att skapa en livfull gata med stadskaraktär, där de färdigställda bostäderna direkt norr om Märsta centrum är ett led i förverkligandet.

 

Invigning

Onsdagen den 2 november kl 11.30, vid Södergatans södra del.

Anders Johansson (S), kommunalråd, invigningstalar

Allmänheten och media hälsas välkomna.

 

Bakgrund

Den nya bostadsbebyggelsen i Södergatans södra del, direkt norr om Märsta centrum, utgörs av hyreslägenheter med Wåhlin Fastigheter som fastighetsägare. Husen består av totalt 145 lägenheter med lokaler för näringsverksamhet i entréplan.

Torgytan som när den är klar skall knyta samman Märsta centrum och den nya bostadsbebyggelsen kommer att trafikeras från och med onsdag den 2 november. Den 14 november avser SL börja trafikera stråket med servicelinjen och på så vis binds området samman.

Torgytan i sig är inte färdigställd vilket beror på att byggandet av ett nytt bibliotek och konsthall påbörjas andra kvartalet 2012. Därefter skall en ny Kulturskola och ytterligare bostäder uppföras i direkt anslutning till torget. När byggtrafik upphört röra sig i området kommer torget att färdigställas.

 

Resultat av rådslag

Torgets utformning ingick i ett rådslag som hölls 2005 där 10 250 märstabor var inbjudna att delta. Det alternativ som nu håller på att genomföras är det som 63 procent av de röstberättigade valde. Det blir ett torg med oval utformning med träd planterade i en oval ring, där bilar, cyklar och gående samsas om ytan på de gåendes villkor. Närmast konsthallen ska det bli en konstnärlig utsmyckning på torget.  

Södergatans förlängda del liknar övriga Södergatan norr om Stationsgatan, med gång- och cykelväg, trädplanteringar och längsgående parkering. Det finns en busshållplats nära centrum på Södergatans förlängda del.

 

För mer information vänligen kontakta

Anders Johansson (S), kommunalråd, genom Daniel Ferreira, politisk sekreterare, tfn 072-727 67 92

Anna-Karin Bergvall, stadsbyggnadschef, tfn 08-591 260 97