Trollhättans stad

Invigning av solceller på Stadshuset

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 10:34 CET

Trollhättans Stad tar nu ytterligare ett steg i sitt miljöarbete. Tisdag 1 mars är det dags för invigning av solcellerna på Stadshuset i Trollhättan.

Förutom att producera el så är solcellerna också placerade så att de minskar kylbehovet under sommarhalvåret.

Fasaderna mot Dahllöfs mosse och Kopparklintens förskola har fått 462 kvadratmeter solceller som förutom att skapa energi också är tänkta att fungera som solavskärmning eftersom de sitter ovanför fönstren. Besökare kan i Stadshusets entré se anläggningens elproduktion från start samt aktuell produktion.

Representanter från media är välkomna att närvara vid invigningen.

Tid: Tisdag 1 mars klockan 11.00
Plats: Stadshusets entréhall, Trollhättan.

Närvarande: Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund, stadsdirektör Annika Wennerblom, projektledare Benny Torgersen, länsbyggnadsingenjör Flemming Åkesson, Lisa Ossman (Hållbar Utveckling Väst) m.fl.

För mer information kontakta energisamordnare Sten Eliason, 0520-49 79 38.

FAKTA
- Solceller ger el till bland annat datorer eller belysning.
- Solfångare ger värme till exempelvis varmvatten eller uppvärmning.
- Satsningen är en del av Trollhättans Stads energi- och miljöarbete, där kommunen har som ambition att vara en förebild och vill genom satsningen visa på framtida energilösningar.
-  Solcellsanläggningen på Stadshuset har en toppeffekt på 62 kW, vilket placerar den bland topp 20 i landet.

 

_________________________________________________________________________________________
Informationskontoret Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Informationschef Peter Asp Telefon: 0520-49 70 49,
070-206 86 87 peter.asp@trollhattan.se www.trollhattan.se