Fortifikationsverket

Invigning idag: I 5 motorområde anpassat för framtiden

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 10:00 CEST

Utbyggnaden vid I 5, Östersund, för Jämtlands fältjägarregemente är nu klar. I dag invigdes det nya motorområdet, som är en förutsättning för utbildning av
mekaniserade förband och underhållsförband. Efter Försvarsbeslut 2000 har området utvecklats för att klara de uppgifter som krävs i framtiden.

– Det här är den största förändringen på I 5 sedan flytten från Frösön 1911, säger Anders Brännström, Regementschef för I 5.

Investeringarna i det nya motorområdet är bland de sista pusselbitarna i I 5:s omstrukturering. Målsättningen har varit ett komplett motorområde, där integration med övriga i garnisonen varit ledstjärna. Investeringarna vid I 5 som helhet tillgodoser dagens och framtidens krav för en effektiv utbildning.

– Resultatet av nästan tre års insatser i sju stora entreprenader är mycket bra. Genom stort engagemang hos inblandade personer och företag har också målen att hålla både tidplaner och ekonomiska ramar klarats, säger Sune Hemmingsson, chef för Fortifikationsverkets fastighetsområde Nedre Norrland.

Den nya anläggningen för automattvätt av stridsfordon invigdes också idag. Spolhallen är ur miljösynpunkt det modernaste som finns att tillgå idag. Vattenreningssystemet uppnår mer än 99 % reningsgrad, utan att några kemikalieprodukter behöver användas. 85 % av tvättvattnet återvinns och systemet sparar därmed stora mängder i förbrukning av kommunalt vatten.

Ombyggnaden av motorområdet som helhet har kostat 69 Mkr. Totalt har cirka 150 Mkr investerats på I 5 efter Försvarsbeslut 2000. Därvid har beslutad investeringsram hållits med bred marginal. Tidigare har kasernerna byggts om, liksom utbildningsanordningar för arméns ledningssystem. Närövningsområdet och Grytans skjutfält har bland annat anpassats med stridsfordonsstråk. Ny rälsmålbana på Grytan för skjutning med stridsfordon 90 har
upprättats. På Torråsens övningsområde har grupperingsområden för logistikförband färdigställts.

För mer information kontakta:
Anders Brännström, Regementschef I 5 063-55 80 01
Sune Hemmingsson, Chef FO Nedre Norrland 063-55 82 41

Läs mer om Försvarsmakten på www.mil.se och mer om Fortifikationsverket på www.fortv.se