JCDecaux Sverige

Invigning – nordens första tillgänglighetsanpassade gatutoalett med sedumtak och gratis inträde i Malmö stad

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 09:25 CET

Torsdagen den 12 december kl 17.00, invigde Kommunalrådet och tillika Tekniska nämndens ordförande Milan Obradovic (S) nordens första tillgänglighetsanpassade gatutoalett med sedumtak och gratis inträde på Drottningtorget i Malmö.

Gatutoaletten är en del av ett avtal mellan Malmö stad och JCDecaux Sverige AB. I avtalet ingår 275 väderskydd, 114 stadsinformationstavlor med en sida för kommunal information samt 6 gatutoaletter (alla med gratis inträde fr o m julen 2013).

”Hög tillgänglighet både genom tillgänglighetsanpassning och genom frånvaron av avgifter, gör att de nya toaletterna verkligen är till för alla. Naturligtvis passar vi på att lägga ett grönt tak på för minskat buller och bättre luft. Drottningtorget är en lite undanskymd pärla som på senare tid upptäckts av fler och fler, nu ökar vi servicen för besökarna.” säger Milan Obradovic (S), Tekniska nämndens ordförande.

”Vi är väldigt glada och stolta över att Malmö stad vill fortsätta att arbeta mot en renare stadsmiljö tillsammans med oss. Med sedumgräs på våra väderskydd och nu även på gatutoaletten tar vi ytterligare ett stort steg framåt mot en hälsosammare miljö. Dessutom kommer alla JCDecauxs toaletter i Malmö att ha gratis inträde.”, säger Magnus Heljeberg, VD JCDecaux”.

Faktaruta gatutoalett Drottningtorget

·  Gratis inträde

·  Fullt tillgänglighetsanpassad enligt Boverkets regler.

·  Helautomatisk och städas efter varje användare

·  JCDecauxs egen personal tillhandahåller regelbunden service på toaletten så som städning, reparationer och klottersanering

·  Toaletten har sensorer, larm och övervakningssystem för säkerhet och hygien

Faktaruta Sedummatta/Eko gräs

·  Binder Koldioxid och andra partikelföroreningar

·  Kylande effekt i varma perioder

·  Bullerdämpande

·  Växer långsamt med minimalt underhåll

För mer information kontakta;

Åsa Tyni, Marknadskoordinator
JCDecaux
Box 34
101 20 Stockholm
0702-07 60 59
asa.tyni@jcdecaux.se
www.jcdecaux.se


JCDecaux startade sin verksamhet i Sverige 1989 och har idag samarbetsavtal med 23 av landets största kommuner. Affärsidén är enkel: JCDecaux erbjuder kommuner väl underhållna gatumöbler i hög kvalitet, såsom väderskydd, helautomatiska toaletter, papperskorgar, hyrcykelsystem mm utan kostnad för kommunerna. Finansieringen sker genom reklam som dessutom inte behöver vara placerad vid nyttigheterna.

Idag har JCDecaux installerat omkring 9 000 gatumöbler i Sverige fördelat bland annat på 2 500 väderskydd, 70 helautomatiska toaletter, 1 500 samhällsinformationstavlor och över 3 000 papperskorgar. Utöver detta har ett hyrcykelsystem installerats i Göteborg med 1000 cyklar.