Invik & Co AB

Invik rekryterar ny VD för MPK

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 11:44 CET

Invik & Co. AB tillkännagav idag att man har anställt Per Molin som ny
verkställande direktör för Inviks kapitalförvaltningsverksamhet MPK. Per
Molin är idag chef för Nordeas diskretionära
kapitalförvaltningsverksamhet i Luxemburg och han kommer att tillträda
befattningen under våren 2004. Invikägda Moderna Försäkringars VD Lars
Nordstrand är tillförordnad VD i MPK fram till Per Molins tillträde.

MPK förvaltar drygt 7 000 MSEK varav 2 600 MSEK förvaltas av fondbolaget
Aktie-Ansvar och 4 400 MSEK förvaltas av MPK kapitalförvaltning. Aktie-
Ansvar har haft ett starkt kapitalinflöde under innevarande år, bland
annat har hedgefonden Graal mer än tredubblat det förvaltade kapitalet
och Avkastningsfonden har ökat det förvaltade kapitalet med närmare 70%.

"I Per Molin har vi hittat en toppkraft till MPK för att ytterligare öka
kapitalinflödet till Aktie-Ansvars fonder och den traditionella
kapitalförvaltningen", säger Inviks VD Anders Fällman.

För ytterligare information, besök www.invik.se, eller kontakta:

Anders Fällman, VD Invik & Co. AB tel: +46 (0) 8 562 000 20
Henrik Persson, Investor Relations tel: +44 (0) 20 7321 5010

Invik & Co. AB är ett förvaltningsbolag. Koncernen består av
moderbolaget Invik & Co. AB och ett tiotal rörelsedrivande dotterbolag.
Moderbolaget förvaltar en långsiktig värdepappersportfölj. Koncernens
dotterbolag är främst verksamma inom områdena bank, försäkring,
kapitalförvaltning och värdepappershandel.

Invik & Co. AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40)
under symbolerna INVKA och INVKB.