Invik & Co AB

Inviks dotterbolag stärker sina marknadsandelar

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 15:25 CET

Inviks dotterbolag Aktie-Ansvar och Moderna Försäkringar Liv har enligt den senast tillgängliga branschstatistiken kraftigt förstärkt marknadsandelarna inom sina respektive affärsområden.


Aktie-Ansvars fonder hade under oktober månad ett nettoinflöde av förvaltat kapital om 944 Mkr, vilket innebar att den sammanlagda fondvolymen i Invik Fonder ökade till 13,3 Mdr vid utgången av oktober. Nettoinflödet under oktober innebär att Aktie-Ansvar var det fondbolag i Sverige med störst nettoinflöde. Lanseringen av Graal Offensiv har mottagits mycket positivt och det förvaltade kapitalet i fonden uppgår till närmare 500 Mkr två månader efter lanseringen.

Moderna Försäkringar Liv fortsatte under det tredje kvartalet att stärka sina mark­nads­andelar. Moderna Försäkringar Livs marknadsandel avseende nytecknad fond­för­säkring, mätt i rullande 12-månaders perioder, ökade till 4,5% jämfört med 4,3% för mots­varande period förra året. Satsningen på marknaden för löpande tjänste­pen­sionsavtal har under senaste 12-månaders perioden inneburit att marknadsandelen ökat till 4,4% jämfört med 3,8% för motsvarande period förra året. Under det tredje kvartalet 2006 har ökningen inneburit att marknadsandelen nu uppgår till 6,4% jämfört med 4,3% för det tredje kvartalet 2005.


För ytterligare information, besök www.invik.se eller kontakta:

Anders Fällman, VD och koncernchef +46 (0)8 562 000 20
Mattias Björk, CFO +46 (0)8 562 000 58


Invik är en finanskoncern med bred produktportfölj inriktad mot försäkring, bank samt fondförvaltning. Invik verkar inom noga utvalda segment där koncernen kan skapa god tillväxt och bygga långsiktigt framgångsrika företag, hela tiden med fokus på lönsamhet. Kännetecknande för koncernen är att vi söker nya vägar att skapa tillväxt inom lönsamma nischer i den finansiella sektorn.

Invik omfattar fem verksamhetsområden: Moderna Försäkringar Sak med direktförsäkringsverksamhet riktad mot privatpersoner och mindre företag; Moderna Försäkringar Liv erbjuder liv-, pensions- och kapitalförsäk­ringar; Assuransinvest förvaltar kvar­varande run-off portfölj; Banque Invik, en privatbank i Luxemburg med verksamhet inom kapitalförvalt­ning, kortverksamhet och företagstjänster; samt Invik Fonder som bedriver fond­verk­samhet i Aktie-Ansvar och Moderna Fonder. Invik är noterat på Stockholms­börsens Mid Cap. Aktien handlas under kortnamnet INVKB.