INVISIO Headsets AB

INVISIO HEADSETS AB: INVISIO HEADSETS HAR SLUTFÖRT FÖRSÄLJNINGEN AV VOIP-PATENTET

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 15:06 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51396

INVISIO HEADSETS AB: INVISIO HEADSETS HAR SLUTFÖRT FÖRSÄLJNINGEN AV VOIP-PATENTET

* Som meddelat i pressmeddelande från 17 februari 2009 har INVISIO Headsets ingått avtal om försäljning av bolagets VoIP-patent (Voice over Internet Protocol)
* Patentet avser en terminal för kommunikation via Internet
* Försäljningspriset är drygt 40 MSEK och INVISIO Headsets har nu erhållit köpeskillingen för patentet.

Som tidigare meddelats i kvartalsrapporter och bokslutskommuniké, har INVISIO Headsets arbetat med att sälja sitt VoIP-patent som bolaget inte använt inom ramen för affärsverksamheten. Förhandlingarna om försäljningen har pågått sedan i maj månad förra året och har nu kommit till ett avslut. Avtal ingicks med en köpare den 17 februari 2009 och efter genomförd due diligence har köpeskillingen nu erlagts.

For mera information vänligen kontakta:

Lars Højgård Hansen, CEO
Tel: +45 72 40 55 55
E-mail: lars.hojgard@invisioheadsets.com


About INVISIO Headsets AB
INVISIO Headsets AB is a public company listed on the First North (ticker code: IVSO) an alternative market on OMX Nordic Exchange Stockholm. INVISIO Headsets holds the patents for Bone Conduction Technology, which provides the best possible speech in difficult sound environments, and the Soft Spring, for optimal wearing comfort. Both patents are featured in the company's INVISIO® consumer and military communications headsets. Its professional products are used by police forces, fire fighters, military personnel, security units and Special Forces around the world.
Additional information is available on the company's web site at www.invisioheadsets.com.
Mangold Fondkommission AB (tel. +46-8-503 015 50) is Certified Adviser for INVISIO Headsets AB on First North.

Om INVISIO Headsets AB
INVISIO Headsets AB är ett publikt bolag noterat på First North (ticker: IVSO), en alternativ aktiemarknad på OMX Nordic Exchange Stockholm. INVISIO Headsets har patent på "Bone Conduction"-tekniken, som stödjer bästa möjliga ljudkvalité i extrema ljudmiljöer, samt Soft Spring för optimal komfort i örat. Båda patenten finns i företagets INVISIO®-headsets för konsument och professionella användare. Produkterna används av militär, specialstyrkor, polis, brandmän och säkerhetsföretag runtom i världen. Mer information finns på företagets hemsida www.invisioheadsets.com.
Mangold Fondkommission AB (tel. + 46-8-503 015 50) är certifierad rådgivare för INVISIO Headsets AB på First North.