Naturvetarna

Involvera parterna i klimatomställningen

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 13:15 CEST

Det finns inte någon motsättning mellan att ställa om samhället mot att bli mer eko-effektivt och att komma ur den djupa ekonomiska krisen. Investeringar i eko-effektiv teknik skulle tvärtom kunna bli en hävstång ur krisen. Det stod klart efter Naturvetarnas seminarium i Almedalen på tisdagen.
- De allra flesta ser att det här är problem som måste lösas samtidigt, sa Energimyndigheternas generaldirektör Tomas Kåberger som gav flera exempel på att klimatomställningen redan skapat nya arbetstillfällen i Sverige.

Ana Belen Sanchez, klimatexpert på ILO, uttryckte en oro över att det finns ett motstånd mot att ta med sociala frågeställningar i klimatförhandlingarna och att kunskaperna om hur omställningen påverkar arbetsmarknaden är bristfällig. Hon anser vidare att det är nödvändigt att integrera arbetsmarkandens parter i processen.
- Jag är överraskad över hur väl en dialog mellan arbetsgivare, politiker och fackliga organisationer fungerar för att överbygga problem.

Naturvetarna föreslår att Sveriges regering verkar för en ökad kunskap om hur klimatomställningen påverkar arbetsmarknaden och behoven av kompetens i ett framtida koldioxidsnålt samhälle. Konsekvenserna måste kartläggas och utredas. Det vore också värdefullt om ett forum för en dialog med arbetsmarknadens parter inrättades.
- I Sverige är vi proffs på att hantera förändringar på arbetsmarknaden. Detta är hårdvaluta i den situation vi just nu befinner oss i, säger Naturvetarnas ordförande Madelen Nilsson.

Lär mer om seminariet på www.naturvetarna.se

För mer information kontakta Naturvetarnas informationschef Marita Teräs, 0733 66 24 81, marita.teras@naturvetarna.se

Naturvetarna är ett Sacoförbund med drygt 30 000 universitets- och högskoleutbildade naturvetare som medlemmar. Medlemmarna finns över hela arbetsmarknaden och på alla sektorer. Vanliga arbetsområden är bioteknik, läkemedel, kemi, livsmedel, IT, skog- och jordbruk samt miljö. Naturvetarna bildades 1 januari 2009 när Naturvetareförbundet och Agrifack gick samman.