inWarehouse AB

inWarehouse visar tillväxt på 21 procent och ökad lönsamhet för 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:16 CET

Bokslutskommuniké för inWarehouse AB (publ) avseende 1 januari – 31 december 2006

- Omsättningen ökade med 21 procent till 744,1 (612,9) MSEK under perioden. Under fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 233 MSEK (197,2).

- Resultatet före skatt för perioden uppgick till 3,8 (-1,6) MSEK. I detta ingår engångskostnader med 3,4 MSEK. För fjärde kvartalet blev resultatet 1,8 MSEK. I kvartalsresultatet ingår engångskostnader med 2,2 MSEK.

- Under fjärde kvartalet utsågs den tidigare vice verkställande direktören Niclas Heurlin till ny verkställande direktör för bolaget.

- Den etablering av en konceptbutik som gjordes i Stockholm i slutet av 2005 har under perioden utvecklats på ett mycket positivt sätt.

- I slutet av fjärde kvartalet introducerades vitvaror som ett nytt affärsområde.

- inWarehouse har 2006 för andra året i rad utsetts till ”Årets Återförsäljare” inom Ljud & Bild av PriceRunner.


Greger Ericsson, Styrelseordförande inWarehouse AB, tel: 08 - 701 09 00
Niclas Heurlin, VD inWarehouse, tel: 070 – 883 84 98

inWarehouse är noterat på First North. Bolaget är ett av Sveriges största e-handelsföretag inom IT- och hemelektronikområdet. Genom moderna e-handelslösningar, effektiva inköpssystem, modern logistik och en kunnig säljkår vänder sig inWarehouse till såväl företags- som konsumentmarknaden.