IP-Only

IP-Only förvärvar fibernät och lanserar Kristinehamn Stadsnät

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 14:04 CET

IP-Only som äger och utvecklar ett nordiskt fibernät har tecknat avtal med det kommunala energibolaget Kristinehamns Energi AB. Avtalet rör förvärv av nätinfrastruktur och samarbete vid etablering av stadsnätet i Kristinehamn. Nätet blir en del i IP-Onlys nationella satsning på att skapa en stark, alternativ och helt öppen fiberinfrastruktur i Sverige.

Kristinehamn får nu en välkommen konkurrens som kommer att sätta fart på marknaden för fiberanslutningar. Förvärvet omfattar i huvudsak kanalisation, tomma rör i marken, i Kristinehamns kommun. IP-Only planerar att använda denna infrastruktur som grund för en storskalig fiberutbyggnad till villor, flerbostadshus och företag i Kristinehamn med omnejd. IP-Only själva levererar inte tjänster till konsument i nätet utan driver en neutral plattform för konkurrerande tjänsteleverantörer. I planen ingår även att förlägga fiber utanför centralorten för att koppla upp byalag och fiberföreningar.

Johan Larsson, vd på Kristinehamns Energi AB är nöjd med affären:
– Den här affären är lyckad på flera sätt, inte minst ur konkurrenssynpunkt.  Kristinehamnsborna får utökade valmöjligheter både vad gäller tjänster och leverantörer.  

Mikael Philipsson, VD för IP-Only, kommenterar:
–Samarbetet med Kristinehamns Energi och den kanalisation som lagts ned ger oss ett bra utgångsläge för etablering av Kristinehamn Stadsnät enligt vår nationella stadsnätsmodell. Där fokuserar vi på infrastrukturen och möjliggör bredbandstjänster till konsumenterna med verklig öppenhet som också stimulerar utvecklingen av helt nya tjänster i nätet. 

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Philipsson, VD IP-Only, Tel: 070-843 10 43, e-post: mikael.philipsson@ip-only.se
Johan Larsson, VD Kristinehamns Energi AB, Tel: 0550-881 66, e-post: johan.larsson@kristinehamnsenergi.se IP-Only är en modern svensk datakom- och Internetoperatör som äger sin egen fiberinfrastruktur som förbinder de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors samt många städer däremellan. I Sverige driver IP-Only ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät, bygger accessnät och har flera datacenter som erbjuder colocation och molnbaserade tjänster till företagskunder. Bland kunderna märks de mest krävande förbrukarna av datakommunikation och infrastrukturtjänster såsom andra operatörer, kommunikationsintensiva företag, finansinstitutioner och mediebolag. Via ramavtal med Kammarkollegiet levererar IP-Only också till offentlig sektor. Läs mer på www.ip-only.se