IP-Only

IP-Only i stor WAN-affär med Tyréns

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2012 08:05 CET

Data- och teleoperatören IP-Only har tecknat ett treårigt avtal med teknik­konsulterna Tyréns, experter på infrastruktur och samhällsbyggnad. Avtalet omfattar  leverans av colo­cation, Internet och ett rikstäckande Ethernetbaserat höghastighets-WAN.

 

WAN:et ska binda samman koncernens kontor på 27 orter, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Målet är snabb och tillförlitlig kommunikation mellan kontoren, mot Internet och till centralt pla­cerade IT-system för alla anställda. I leveransen ingår serverplats i IP-Onlys säkerhetsklassade centrala datorhallar samt redundanta gigabitanslutningar mot Internet för driftsäkerhetens skull. Tyréns växande verksamhet med komplexa projekt som exempelvis brokonstruktioner eller nu senast kärnbränsleförvaring ställer allt större krav på datakommunikation inom företaget och mot kunderna.

 

Dan Eskekärr, IT-chef på Tyréns, berättar:

Vi hade fått ett stort behov av att uppgradera vårt befintliga nät byggt på IP-VPN och ersätta det med något bättre. Utöver att Ethernet med högre bandbredd och lägre latency exempelvis betyder snabbare filöverföringar så ger det oss friheten att konfigurera nätverket och styra trafiken själva, precis som det passar vår verksamhet. Redundansen i de mest kritiska anslutningarna är också en viktig komponent eftersom avbrott i kommunikationen blir mycket kostsamma för oss.

 

Kapaciteten i nätverket är skräddarsydd för att passa de olika kontorens behov. 100 Mbit/s för de mindre, vissa med möjligheten att tillfälligt ”bursta” kapaciteten till 1000 Mbit/s och utnyttja anslutningens fulla gigabitkapacitet, bra vid exempelvis återställning av stora mängder backupdata på kort tid. De sex större kontoren får 1000 Mbit/s anslutning.

 

För att säkerställa att inga avbrott på/till kontorsbaserade servrar ska kunna stoppa den löpande verksamheten får huvudkontoret i Stockholm redundanta 1000 Mbit/s Ethernetanslutningar till nätet och till den av IP-Onlys hallar dit Tyréns nu centraliserar sin serverpark.  För full fysisk diversitet förläggs dessutom en helt ny fiberkabel till huvudkontoret med dess 350 anställda. Även centralt ska kommunikationen vara avbrottssäker genom att serverparken i colocationhallen ansluts med redundant Internetkapacitet om 2 x 1000 Mbit/s.

 

Mikael Wiklund, Försäljningschef Large Corporate på IP-Only säger:

För oss är det här en extra rolig affär att göra och att berätta om. Tyréns gör alla rätt och utnyttjar möjligheterna med ett bra kontorssammanbindande nätverk och kompletterande tjänster för att höja sin effektivitet, tillgänglighet och säkerhet. Det är ju också hedrande att Tyréns med sin tunga teknikkompetens väljer oss för en helt verksamhetskritisk tjänst.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Wiklund, Försäljningschef Large Corporate, IP-Only
Tel: +46 (0)731 21 11 28, e-post: mikael.wiklund@ip-only.se


IP-Only är en modern svensk Internet, data och teleoperatör som äger sin egen nordiska fiberinfrastruktur, datacenters och IaaS-plattform. Bland kunderna märks de mest krävande förbrukarna av datakommunikation och infrastrukturtjänster såsom andra operatörer, kommunikationsintensiva företag, finansinstitutioner och mediebolag (exempelvis välkända företag som Aftonbladet, Ikano , SSAB, Sveriges Television, m.fl.). Läs mer på www.ip-only.se