IP-Only

IP-Only i svartfiberavtal med Järfälla Kommun

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 12:23 CET

Fibernätsoperatören IP-Only har tecknat avtal med Järfälla Kommun om leverans av svartfiber till kommunens samtliga 87 verksamhetsställen.

Leverans ska ske under 2014 och kommer att innebära nyförläggning till samtliga adresser (skolor, förskolor, gruppboenden mm). Merparten av verksamheterna har idag äldre kopparaccesser så det nya nätet kommer att ha mångfaldigt högre kapacitet och öppna upp för nya kapacitetskrävande arbetssätt inom såväl administration som vård och pedagogik.

Mikael Philipsson, VD för IP-Only, kommenterar avtalet:
– Det ska bli spännande att få omsätta vårt avtal i praktiken och fortsätta arbeta med Järfälla som är en expansiv kommun där man satsar modernt och inser nyttan med fiberanslutningar i alla kommunala verksamheter.

Christina Strömbom, IT-strateg vid Järfälla Kommun kommenterar:
– Öppen fiberbaserad kommunikationsinfrastruktur till kommunens verksamheter och våra invånare är en prioriterad fråga. Snabb åtkomst till centrala system och till omvärlden öppnar för helt nya tjänster och arbetssätt.

Avtalet om svartfiber vanns i en offentlig upphandling i konkurrens med andra operatörer och gäller i första hand sex år med en valbar förlängning i ytterligare två plus två år.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Philipsson, VD IP-Only. Tfn: 070-843 10 43, e-post: mikael.philipsson@ip-only.se
Christina Strömbom, IT-strateg, Järfälla Kommun. Tfn: 08-580 283 30, e-post: christina.strombom@jarfalla.se 


IP-Only är en modern svensk datakom- och Internetoperatör som äger sin egen fiberinfrastruktur som förbinder de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors samt många städer däremellan. I Sverige driver IP-Only ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät, bygger accessnät och har flera datacenter som erbjuder colocation och molnbaserade tjänster till företagskunder. Bland kunderna märks de mest krävande förbrukarna av datakommunikation och infrastrukturtjänster såsom andra operatörer, kommunikationsintensiva företag, finansinstitutioner och mediebolag. Via ramavtal med Kammarkollegiet levererar IP-Only också till offentlig sektor. Läs gärna mer på www.ip-only.se