Lin Education

iPads i förskolan och skolan - till vilken nytta?

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 09:44 CEST

Det är många som talar om att iPads kommer revolutionera skolan. Men är det verkligen så, att tekniken kan utveckla pedagogiken? Eller vad kommer först? Lin Education bjuder in till en dag där vi lyfter samtalet om teknikens möjligheter i ett pedagogiskt sammanhang. Vi vänder och vrider på fenomenet pedagogiska appar och testar och prövar på vilket sätt olika applikationer kan utveckla lärandet.

Under dagen får också deltagarna en djupare förståelse för Lin Educations VIP-koncept och vi visar vår första stora produktion av digtalt lärande medel - På Riktigt. Men missa heller inte workshopen som lyfter den digitala plattformen för förskola - Pluttra. Deltagarna kommer även få möjlighet att ladda hem Lin Educations app Skolkoll som är en app för omvärldsbevakning. 

NU KÖR VI! PÅ RIKTIGT.
Det ryktas om Lin Educations satsning av På Riktigt. Nu kan vi berätta mer. På Riktigt är ett pedagogiskt digitalt ramverk för omdefinierat lärande. Ramverket vilar på byggstenarna: Orientering, experiment, samarbete, lust och verklighet, som vi anser viktiga och nödvändigt för att kunna bedriva och utforma modern undervisning.
Inom det pedagogiskt digitala ramverket producerar Lin Educations producenter lärcirklar tillsammans med och för grundskolans senare del och gymnasiet. Under utbildningsläger får deltagande pedagoger från kommuner som ingått ett samarbete arbeta fram pedagogiskt innehåll samtidigt som de får all den hjälp de behöver i form av omdefinieringsexperter, grafiker, regissörer, programmerare m.m. När pedagogerna går hem från lägret har de inte bara varit med om en fantastisk kompetensutveckling, utan de har också varit med och skapat ett pedagogiskt digitalt innehåll, så kallande lärcirklar, till ramverket På Riktigt.

- När en kommun är med i På Riktigt får man tillgång till det som är hjärtat i På Riktigt - lärcirklarna. Som huvudman går man alltså in med en liten summa och får allt vad På Riktigt har att erbjuda. Lin Education tror att detta är det nya sättet att producera läromedel på. säger Karl Alfredsson, Utvecklingschef Lin Education. 

FÖRSKOLOR TWITTRAR INTE. DE PLUTTRAR. 
Med Pluttra kan man som pedagog synliggöra barnens lärande här och nu genom att använda foto, film och text, men utan sladdar och komplicerade överföringar. Barnen kan direkt delta i dokumentationsprocessen tack vare de appar som är kopplade till verktyget. Pluttra är också ett verktyg för information och kommunikation. Förskolans avdelningar kan med några knapptryck inte bara dokumentera verksamheten, utan också informera vårdnadshavarna om vad som händer och sker. Med hjälp av smartphone/ dator eller surfplatta kan vårdnadshavarna direkt ta del av vad deras barn gör och lär.

Pluttra består av två appar och en webbsida. Genom appen Pluttra Hem får föräldrar kontinuerlig information om förskolans verksamhet och det enskilda barnets utvecking. Svårare än så är det inte. 

 

Tillsammans utvecklar vi svensk skola!
Vi kallar det VIP-konceptet. I själva verket är det ren logik. På Lin Education utgår vi från vårt VIP-koncept i allt vi gör. Vi tror nämligen att samspelet mellan Verktyg, Innehåll och Pedagogik är en framgångsfaktor i utvecklingen av svensk skola. Med avstamp i det läroplansuppdrag svensk skola har och det samhälle vi lever i, ska vi möta framtidens behov. En utbredd digitalisering av skolan och en ökad digital kompetens bland dess verksamma är en del av vår medicin. En spännande resa tycker vi. Vi finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Karlstad men arbetar med hela skolsverige.