AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

beQuoted nyheter: IPRED-lagen biter inte på AllTele - Vd Ola Norberg pekar på en motstridig lagstiftning och avvisar nya piratjägarlagen

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 11:19 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-09/bbb-2009-09.htm#Alltele

I samband med att domen mot The Pirate Bay offentliggjordes meddelade AllTele att bolaget valt att avvisa den nya lagstiftningen IPRED. Samtidigt ställer sig bolaget bakom Bahnhofs initiativ Integrity som syftar till att integritetssäkra bredbandstjänster. beQuoted har pratat med vd Ola Norberg.


Motstridig lagstiftning
Sedan årsskiftet har Sverige fått en rad nya lagar som kan få påverkan på internetoperatörernas verksamhet. Kritikerna har inte varit sena att hitta brister i den nya lagstiftningen, något som också AllTeles vd Ola Norberg gjort:

- Problemet är att både den reglerande myndigheten PTS och lagstiftaren helt verkar ha tappat greppet om hur alla lagar och förordningar ger motverkande budskap.

AllTele har nu valt att sida sig med branschkollegan Bahnhof inom samarbetet Integrity. Samarbetet syftar till att garantera kunderna integritetssäkrade bredbandstjänster. Ola Norberg menar att det är en logisk följd av rådande branschlagstiftning:

- Vi finner det helt orimligt att spara och lämna ut kunduppgifter
som vi enligt gällande branschlagstiftning är skyldiga att löpande radera.

Nya lagar skapar nya behov
I spåren av IPRED rapporteras stora kundtillströmningar till företag som levererar VPN-lösningar, abonnemang som gör det möjligt att använda internet anonymt.

Ola Norberg menar att AllTele måste svara upp mot kundernas behov varför man i dagarna lanserat en egen anonymitetstjänst.

- Bakgrunden är att vi producerar tjänster i nät där våra leverantörer sitter på IP-adressuppgifter och vi inte kan garantera hur de ställer sig till IPRED om de blir utsatta för en process. Detta kommer givetvis att öka bandbreddsutnyttjandet även i vårt eget nät men det ligger helt inom våra egna utbyggnadsplaner.

Ola Norberg säger att AllTele ännu inte märkt av några större effekter i efterfrågan på bandbredd men att han väntar sig en sådan utveckling:

- Självklart kommer det att märkas över tid, särskilt om det nya EU-direktivet, telekompaketet i folkmun, går igenom. Det kommer säkert innebära att volymerna på VPN-lösningar ökar ännu snabbare.

beQuoted: Har AllTele märkt av en trafikminskning sedan IPRED trädde i kraft?

- Ja, vi har cirka 35 procent mindre last i dag även om det redan börjar komma tillbaka. Mot bakgrund att vi sett en fördubbling av trafiken på årsbasis innebär det de facto att vi i dag är tillbaka på nivåerna från oktober 2008.

beQuoted: Vilka merkostnader innebär IPRED för en bredbandsoperatör som AllTele?

- Marginella effekter på kostnadsbasen då vi regelmässigt ligger på mycket hög reservkapacitet för att garantera kunderna en fullgod tjänst. Att vi nu infört momentan radering av samtliga loggar var en engångsåtgärd som inte kostade speciellt mycket tid.

beQuoted: I en intervju med Realtid.se säger de amerikanska filmbolagens svenska advokat och IFPI:s* advokat att man nu, efter domen mot The Pirate Bay, överväger möjligheterna att stämma bredbandsoperatörer som inte blockerar fildelningssajten. Hur kommer ni att förhålla er till en sådan utveckling?

* Not: International Federation of the Phonographic Industry

- Vi ser fram mot en sådan prövning och litar på att svensk lagstiftning (Lag 2003:389 om elektronisk kommunikation, beQuoted anm) ska mota alla sådana vansinnigheter, säger Ola Norberg och fortsätter:

- Skrämseltaktiken från IFPI och andra företrädare kanske fungerar mot allmänhet och media men definitivt inte mot oss. EU har i dagarna uttalat sig i en helt annan riktning och där föreslås uttalat att en ISP (bredbandsleverantör, beQuoted anm) inte skall kunna blockera vissa sajter.

beQuoted: Snart är det dags för ny lagstiftning med det så kallade telekompaketet. Hur kommer det att påverka AllTele?

- Vi ser särskilt fram mot de tydliga skrivningar som talar om höjd integritet, säger Ola Norberg och syftar på Förslag 138 som tillsammans med övriga förslag inom telekompaketet klubbades igenom i EU-parlamentet nyligen.

Ola Norberg menar att kritikerna som talat om telekompaketet som en krigsförklaring mot internet missat flera viktiga poänger:

- Direktivets förslag 138 syftar till att skydda konsumenterna från en eventuell risk att ISP:er ska agera polis och själva stänga av sina kunder eller begränsa vilka sajter dessa ska få besöka, säger han och avslutar:

- I övrigt handlar paketet om att skydda samhället mot grov brottslighet, inte att ge civilmålsägare rätt att bedriva razziaverksamhet mot privatkunder.

Lågt värderad aktie i konjunkturstabil bransch
För helåret 2009 bedömer beQuoted att AllTele omsätter 230 miljoner kronor, vilket motsvarar en omsättningsnivå per kvartal i linje med det fjärde kvartalet 2008.

Vi prognostiserar en EBITDA-marginal på 17 procent, i nivå med marginalen för det tredje kvartalet 2008. Detta bör kunna uppnås då korsförsäljningen tar fart under året samt att olönsamma kunder har lämnat bolaget.

Vinsten per aktie exklusive avskrivningar blir då 2,50 kronor för 2009. Vår prognos ställt mot dagens aktiekurs ger ett p/e-tal på knappt 4 och beQuoted ser ingen anledning att ändra köprådet för aktien.

Rapporten för första kvartalet 2009 offentliggörs den 7 maj. Vi återkommer med en uppföljning på bolagets finansiella utveckling.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com