Ipsos Sweden

Ipsos internationella undersökning Global @dvisor om feminsim och jämställdhet

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2014 08:49 CEST

Ipsos Global @dvisor har undersökt frågor om feminism och jämställdhet i 15 länder. Undersökningen visar att över hälften, 53 % av alla svarande ser sig själva som feminister. 57 % av kvinnorna och 48 % av männen som svarade kallar sig för feminister.

Två av tre svarande stödjer aktivt lika möjligheter för kvinnor och män. Dessa personer uppgav att de gjorde mer än att bara tänka på frågan om lika möjligheter, de arbetar aktivt för att få till förändringar i sina länder.

9 av 10 svarande instämmer i att kvinnor och män bör behandlas jämlikt. Samtidigt svarar endast 55 % av kvinnorna att de upplever att de har samma möjligheter som män medan 68 % av alla respondenter menar att det för närvarande förekommer ojämlikheter mellan kvinnor och män.

Samtidigt visar underökningen att två av tio (20 %) anser att män är mer kapabla än kvinnor att arbeta i samhället. En av sju (14 %) anser att kvinnor är underordnade män och att kvinnor ej borde arbeta utanför hemmet. Två av tio säger att de inte pratar om jämställdhet p.g.a. rädsla för vad som skulle kunna hända om någon fick reda på att de var feminister.

Undersökningen besvarades av respondenter från Argentina, Australien, Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Japan, Polen, Sydkorea, Spanien, Sverige, Storbritannien, och USA.

Läs hela undersökningen här

Ipsos Global @dvisor är en internationell undersökning som genomförs en gång i månaden. Undersökningen används för att ta fram fakta och underlag till kunder och media. Tanken är att kunder, till ett konkurrenskraftigt pris ska kunna ställa frågor till respondenter i ett eller flera av de 24 länder som undersökningen omfattar. Undersökningen är onlinebaserad och besvaras av närmare 18 000 vuxna i åldern 18-64 år.

Frågor om undersökningen besvaras av Keren Gottfried, Senior Research Manager, Ipsos Global @dvisor
+1.416.572.4481, keren.gottfried@ipsos.com

Om Ipsos:

Ipsos är ett globalt strategi- och analysföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 90 länder. Ipsos erbjuder full service inom research och analys genom sex globala affärsområden: Ipsos ASI (Kommunikation och reklam), Ipsos Marketing, Ipsos Media, Ipsos Public Affairs, Ipsos Loyalty och Ipsos Observer (Datainsamling och sammanställning). Ipsos är noterat på Parisbörsen och har huvudkontor i Paris. www.ipsos.se, www.ipsos.com