Arne Olafsson

IQS Energi Komfort AB tillförs 6,7 MSEK genom nyemission

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 09:55 CET

Energi Komfort beslutade på en stämma den 14 dec 2015 att genomföra en nyemission uppgående till ca 7 MSEK. Då Teckningstiden avslutades i februari hade drygt 95% av emissionsbeloppet tecknats varför styrelsen beslutade att stänga densamma och därmed öka bolagets egna kapital med motsvarande belopp.

Genom emissionen tillförs Energikomfort resurser för att bland annat fortsätta den påbörjade marknads-satsningen och nå ytterligare tillväxt inom framför allt kommersiella fastigheter.

”EnergiKomforts mål är att bli Stockholms ledande leverantör av värmepumpar och tillbehör till kommersiella fastigheter, bostadsrättsföreningar och villor. Genom emissionen får vi ytterligare resurser att växa i fastighetssegmentet.” säger Arne Olafsson, VD EnergiKomfort AB.

För mer information se www.energikomfort.se eller kontakta: Arne Olafsson, email arne@energikomfort.se, mobil 0701825532

Detta är Energi Komfort AB

Energi Komfort AB har gjort över 10 000 värmepumpsinstallationer i Stor Stockholm sedan bolaget grundades 1996 och är en av IVT's största återförsäljare i Sverige.

Energi Komfort har en egen organisation för försäljning, projektering, installation och service. Vi tycker att det är viktigt att ha egna resurser i alla led för att leverera hög kvalitet till våra kunder.

Vår vision för företaget är att vi ska vara det självklara valet i segmentet.

Vi ska ha Sveriges mest nöjda kunder och vi ska ha Sveriges mest nöjda personal i branschen.