Fjärde Världen

Irak - den kulturella rensningen

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 17:38 CEST


Dirk Adriaensens från BRussells Tribunal inleder ett seminarium på ABF-huset 23 oktober 13.00. Han är medförfattare till boken ”Kulturell rensning i Irak – varför muséer plundrades, bibliotek brändes och akademiker mördades”.

Dirk Adriaensens följer sedan 1990 situationen i Irak ingående. Mellan 1992 och 2003 ledde DA flera delegationer till Irak för att observera de förfärande effekterna av sanktionerna.
Han är medgrundare till BRussells Tribunal och deltar i samordningen av den internationella kampanjen mot morden på Iraks akademiker. Han har skrivit ett stort antal artiklar om Irak och är medförfattare till boken "Kulturell rensning i Irak: varför muséer plundrades. bibliotek brändes och akademiker mördades".. (Pluto Press, ISBN: 9780745328126)
Dirk Adriaensens är medlem i BRussells Tribunals verkställande utskott. BT är ett internationellt nätverk av intellektuella, konstnärer och aktivister som kritiserar den logik av permanent krig som förespråkas av USA med allierade och som för närvarande speciellt drabbar Mellanöstern.
BT började med en tribunal mot Project for a New American Century (PNAC) och dess roll i den illegala invasionen av Irak.
BT försöker vara en brygga mellan det intellektuella motståndet i arabvärlden och fredsrörelserna i Väst.

Kort inledning och  BBC-reportage om de sjuka barnen i Falluja. Frågan kommer upp under panelsamtalet.

Jus t nu går alla Fallujainsamlingens insamlade medel till forskning om sambanden mellan utarmat uran och andra vapensystem USA använde i de två stora angreppen på Falluja 2004. Sedan dess ökar antalet barn med missbildningar och cancersjukdomar starkt.
Bidrag sänds till pg: 11673-1

Panelsamtal med representanter för de rödgröna partierna
Vad göra för Irak?

Frågor, svar och referensmaterial inför panelsamtalet finns här:

http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=467

Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41, T-bana Rådmansgatan

Tid: 23 oktober kl 13:00-16.30

Arr. IrakSolidaritet och ABF

Fullständigt program finns här: http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=487 !

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se

 Fjärde Världen handlar om:
-  Ursprungsfolk: samer, indianer, aboriginer, tuareger m fl
-  Romer, assyrier, europeiska minoritetsfolk m fl
-  Kulturmöten, -krockar, religioner, tänkesätt.
-  Arbetet mot rasism och krig.

Fjärde Världen
Klara Södra Kyrkog 20
Box 163 20
103 26 Stockholm
Tel: 08-84 49 15
E-post: post@f4world.org
Hemsida: www.f4world.org
Pren/medl; 220:-  pg 479 54 91-2