IrakSolidaritet

Irak och folkrätten, 15 februari 2018 kl. 18:00, ABF Stockholm, Sveavägen 41, Vädjan för Fallujainsamlingen

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2018 11:09 CET

Det är 15 år sedan USA och Storbritannien inledde sitt olagliga angreppskrig mot Irak. Den 15 februari 2003 ägde demonstrationer rum över hela världen, också i Sverige och i Stockholm för att försöka förhindra kriget. Kriget med svåra umbäranden för befolkningen och brott mot folkrätten har oupphörligen pågått.
Vi vill uppmärksamma och påminna om situationen i Irak under dessa 15 år med ett seminarium som belyser Irak och kriget ur olika aspekter.

Inledning:
Kortflm om manifestationerna den 15 februari 2003

Medverkande:

Thomas Hammarberg, tidigare bl a Europarådets kommissionär för
mänskliga rättigheter

Carl Tham, tidigare bl a generalsekreterare för Palme-centret

Fredrika Gårdfeldt, präst i Katarina församling

Lars-Gunnar Liljestrand, FiB-juristerna

Sigyn Meder, IrakSolidaritet

Hälsning från dr Samira Alani, Falluja

Bane Alsabawi, arkitektstuderande från Mosul

Tomas Bolme, skådespelare

Arrangörer: ABF Stockholm och IrakSolidaritet

Information: Filmen är 10 minuter lång och skildrar manifestationerna mot Irakkriget som ägde rum under den stora internationella protestdagen 15 februari 2003 och runt 20 mars, dagen för det olagliga angreppet.. Bilder och film från Stockholm och några fler städer.
Bane Alsabawi har gjort sitt examensarbete om Mosul och visar bilder på Mosul före och efter striderna om staden.
Tomas Bolme läser Irakpoesi och ett avsnitt ur Harold Pinters strålande Nobeltal.

Ladda ner flygblad/affisch
https://www.facebook.com/download/preview/172256953382669

Länk till ABF-annons

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Kontakt: info.stockholm@abf.se

Fallujainsamlingen

Vädjan för Fallujainsamlingen!
Sänd ditt bidrag till pg 116 73-1


Hjälp Barn-och kvinnosjukhuset i Falluja. Det är där de missbildade barnen föds på en avdelning som dr Samira Alani, barnläkare, förestår. Hon har under många år fört statistik, beskrivit och forskat om dessa barn, offer för USA:s kemiska krigföring.

Under åren 2014-16 förstördes sjukhusen svårt och medicinsk utrustning plundrades under striderna med IS om staden. USA-koalitionen och regeringsflyg bombade dagligen Falluja under dessa år. Tusentals civila dödades. En stor del av vårdpersonalen flydde då från Falluja.

Under USA:s två stora angrepp på Falluja 2004 använde USA utarmat uran, men även vit fosfor mot civilbefolkningen och stora delar av staden förstördes.
En katastrofal ökning skedde i Falluja efter dessa angrepp av antalet barn, födda med missbildningar, hjärtproblem och som utvecklade cancersjukdomar. Dessa konsekvenser – ett ekologiskt folkmord – kommer att förfölja Iraks folk långt in i framtiden.

Många andra orter har drabbats av denna krigföring och ökning av nyfödda med genetiska skador.

Befolkningen i Falluja hade liksom folket i andra delar av Irak under lång tid manifesterat mot korruption, övergrepp och repression. De drabbades än hårdare när IS, den fruktansvärda terrororganisationen, intog staden och de följande bombningarna och striderna ägde rum om Falluja.

Iraksolidaritet gör nu en blixtinsats för att hjälpa till att återupprätta denna viktiga sjukvård i Falluja. Alla medel i vår insamling under våren kommer att öronmärkas för att bidra till ny, nödvändig utrustning till barnkliniken. Många läkare har återvänt till Falluja men de vädjar om vårt stöd för att kunna göra sin insats för dessa barn.
Irak har blivit det glömda kriget när hela regionen står i brand. Folk har betalat ett högt pris sedan det olagliga kriget startades. Låt oss visa att vi inte har glömt deras stora lidande och uppoffringar. Ge ett bidrag till Fallujainsamlingen som ett konkret stöd till den försonings- och återuppbyggnadsprocess som måste kommer till stånd för att Irak som nation ska kunna leva i fred och oberoende.

Stöd Fallujainsamlingen!

Uranvapen måste förbjudas!
Kontakta oss på: info@iraksolidaritet.se

På FB finns foton:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2093832467299020&set=pcb.10155123633016129&type=3&theater&ifg=1