FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI)

Irak vill flytta exiliranskt läger

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 20:14 CET

Irak vill flytta exiliranskt läger

Irakiska myndigheter planerar nästa vecka att flytta invånarna i lägret Camp Ashraf från det nuvarande irakiska gränsområdet nära Iran till Bagdad, meddelade en regeringstalesman på torsdagen. 

”Vi ska flytta lägerinvånarna i Ashraf till Bagdad på tisdag”, sade talesmannen, utan att ge några ytterligare detaljer.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, varnar för de katastrofala följderna av en tvångsförflyttning av Ashrafs invånare till en annan plats i Irak skulle medföra. Ett sådant agerande skulle med säkerhet leda till blodsutgjutelse bland de tvångsförflyttade lägerinvånarna och kraftigt äventyra deras liv och säkerhet. Ashrafs invånare är av FN klassade som särskilt skyddade flyktingar under den Fjärde Genèvekonventionen, vilket bland annat innebär ett förbud mot tvångsförflyttning.

I juli i år försökte irakiska myndigheter, på begäran av den iranska regimen, att med våld ta kontroll över lägret. Vid denna offensiv dödades omkring 12 personer, däribland två personer med svensk bakgrund. Ytterligare 36 personer, några av dem med svenska band, fängslades och släpptes först i början av oktober.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran uppmanar den svenska regeringen att i sin egenskap som EU:s ordförande kraftigt protestera mot den nu planerade tvångsförlyttningen av Ashrafs invånare.

Iraks planerade agerande mot de 3 500 obeväpnade och försvarslösa invånarna i Camp Ahraf  saknar helt stöd i humanitär rätt och är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.  

www.fffi.se