Profile Expo

Irena Peric - Ericsson anställer fler kvinnor

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 15:20 CET

Ericsson vässar mångfalden globalt.


Ericsson finns i närmare 150 länder, och en viktig framgångsfaktor
är att medarbetare från de olika länderna lär av varandra. För att få in ännu fler perspektiv i organisationen,har företaget anställt en person som tar ett globalt grepp om mångfaldsfrågorna. Hon heter Irena Peric, är 32 år och kommer från Kroatien.


– Kön, ålder och nationalitet är exempel på synlig mångfald.
Ofta är det den som diskuteras på företag och i media, kanske för att
den är så lätt att mäta. Men det är minst lika viktigt att sträva efter
mångfald när det gäller olika perspektiv och personliga värderingar,
sätt att lösa problem.

 

Irena Peric och hennes kollegor kunde även konstatera att olika länder har
kommit olika långt. Storbritannien och USA är exempel på länder där mångfalden har kommit väldigt långt och numera styrs av lagar och regler. Andra länder har, på grund av lokala förhållanden, inte ens mångfald på agendan.Något som alla i Irenas grupp är överens om är vikten av att attrahera fler kvinnor till ingenjörsutbildningarna och på sikt till Ericsson.


Om fler kvinnor utbildar sig till ingenjörer får vi ett större rekryteringsunderlag, vilket gör att vi kan höja kompetensen inom företaget ytterligare. Att så stor del av våra kunders kunder är kvinnor,
är ytterligare ett argument för att vi behöver få in fler kvinnor i organisationen. Exakt hur Ericssons globala mångfaldsprogram ska utformas är ännu inte klart. Däremot har Irena helt klart för sig varför mångfald är
ett måste.

Att människor ser saker från olika vinklar är en förutsättning för kreativitet och nya innovationer.