Iris Hjälpmedel AB

Iris Hundskolan varslar - Söker ny huvudman för att rädda driften

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 11:27 CET

Iris Hundskolan varslar - Söker ny huvudman för att rädda driften Förra årets regeringsbeslut att konkurrensutsätta produktionen av ledarhundar i Sverige gör det ekonomiskt omöjligt att bedriva avel av ledarhundar på Iris Hundskolan i Sollefteå. Som en följd av detta varslas idag elva personer som arbetar med produktion och dressyr av ledarhundar om uppsägning på Hundskolan. − Det är självklart inget roligt beslut och jag känner mycket med vår personal. Tyvärr är det här en oundviklig följd av redan tidigare fattade beslut om upphandling av ledarhundar i Sverige, säger Michael Eriksson, VD på Iris Hundskolan AB. Orsaken till varslet är den offentliga upphandling av ledarhundar som genomfördes under 2005, där flera företag fick dela på produktionen av cirka 40 ledarhundar per år. Det nya sättet att upphandla ledarhundar gör att Hundskolan måste anpassa sin verksamhet och arbeta med betydligt kortare planeringshorisont. En omedelbar effekt blev att den långsiktiga uppfödningen av ledarhundsämnen, som tryggade kvaliteten på framtida ledarhundar, fick läggas ner. − Vi varnade redan för ett år sedan om att den här situationen skulle uppstå. Eftersom vårt nuvarande leveransavtal enbart gäller över 2007, och det är oklart vad som sedan händer, tvingas vi varsla personalen redan nu, säger Michael Eriksson. Förutsättningarna för långsiktig ledarhundsuppfödning i Sverige har drastiskt försämrats. Iris Hundskolan undersöker nu om det finns några möjligheter att bibehålla en stor aktör för volymavtal för hundar på marknaden. − Vi försöker hitta en lösning där en utomstående huvudman tar över hundskolans verksamhet. En statlig utredning i våras kom fram till att det bästa vore om staten själv tog över produktionen. Det håller vi med om. Marknaden för ledarhundar är alldeles för liten för att privata entreprenörer ska ha råd att bedriva verksamheten, säger Michael Eriksson. Hundskolan i Sollefteå är välkänd för sin utbildning av ledarhundar och andra tjänstehundar. Alltsedan starten på 1930-talet har hundskolan utbildat hundar för samhällets behov, de senaste åren har dressyren i huvudsak varit inriktad på ledarhundar. Träder varslet ikraft får de drabbade lämna företaget i senare delen av 2007. Företaget kommer då troligen att fokusera på röt- och underhållsbesiktning av el- och telelinjer. Vid frågor kontakta: Michael Eriksson, VD Iris Hundskolan AB, 070-208 72 60