Bioservo Technologies AB

ironHand - Robothandske ger nya förutsättningar för ett starkare och aktivare liv på äldre dar.

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2014 09:00 CEST

Europa står inför förändringar där den demografiska utvecklingen är en av utmaningarna. Det satsas på flera landsövergripande initiativ för att hitta långsiktiga lösningar på detta. ironHand, finansierat av AAL (Ambient Assisted Living joint programme), Nederländerna, Sverige och Schweiz, skall hjälpa äldre personer med nedsatt handfunktion till ett fortsatt aktivt fritids- och yrkesliv.

Tomas Ward, VD på Bioservo Technologies, säger - Vi är jätteglada över att delta i det spännande ironHand-projektet, som är en del av EUs samlade krafter för att hitta lösningar på framtidens utmaningar. Den demografiska utvecklingen påverkar hela EU och naturligtvis även oss i Sverige - vi blir äldre och skall jobba allt längre; färre människor skall försörja allt fler. Därtill kommer även livskvalitetsaspekten, som ger ytterligare en viktig dimension. Tomas fortsätter – Vi ställer allt högre krav på vad vi vill att livet skall innehålla. Vi är mer och mer mogna att ta hjälp av kompensatorisk teknik för att kompensera och förbättra minskad styrka som hindrar oss i vårt dagliga liv.

Intentionsstyrd robothandske kan ge äldre bättre livskvalitet och mindre stödbehov

Att lida av en nedsatt handfunktion har stor inverkan på den drabbades livskvalitet och förmåga att utföra dagliga aktiviteter. ironHand-projektet utvecklar en ny intentionsstyrd robothandske för äldre personer med svag handfunktion på grund av sjukdom (t.ex. artrit, stroke eller neuropatier) eller åldersrelaterad muskelsvaghet. ironHand-handsken ger den extra styrkan som krävs till handgreppet och stödjer även andra viktiga handrörelser.

ironHand-projektet startade med en gemensam kick-off i Holland som samlade de sex deltagande organisationerna från tre europeiska länder - Sverige, Nederländerna och Schweiz. Projektkoordinator är Roessingh Research and Development (www.rrd.nl), Nederländerna, som skall samordna det gemensamma arbetet under projekttiden på tre år, från den 1 maj 2014 till 30 april, 2017. Från Sverige deltar Bioservo Technologies AB, som tar med sig sin unika kunskap om kompensatoriska greppförstärkande hjälpmedel och Eskilstuna Kommun som kravställer och validerar projektet utifrån sin stora erfarenhet av samarbete med kommunens äldre.

ironHand-handsken utformas som ett smidigt, lättburet och kompakt system som ger ett närmast intuitivt stöd till handfunktionen via s.k. intention detection - en intentionsstyrd funktion som aktiverar stödet först när användaren själv initierar sin rörelse. Handsken ersätter inte användarens avsaknad av förmåga utan kompletterar den befintliga. På så sätt  kan användaren bibehålla, träna och förbättra sin befintliga handfunktion.

Ger styrka, återkopplar och tränar 

ironHand innehåller även en personlig datainsamlingsfunktion där handskens sensorer samlar in användningsstatistik. Informationen visas på vald extern skärm, t.ex. en telefon, och gör det möjligt för användaren att se olika förändringar i greppaktiviteterna. På så sätt får användaren en direkt återkoppling av sin handaktivitet och kan anpassa handfunktionen eller träningen av muskelstyrkan.

-  Att handsken införlivas med anpassad utbildning och olika datorbaserade övningar har ett betydande mervärde, anser Tomas. Programmet blir personligt utformat med hjälp av miljödata (t.ex. vilken typ av yrke användaren har) för att ytterligare öka motivationen. ironHand-handskens system kan även användas i förebyggande syfte där data och information från sensorerna hjälper vårdpersonal att identifiera äldre personer i riskzonen för nedsatt handfunktion.

ironHand-handskens funktioner och påverkan kommer att testas av äldre personer i samtliga tre deltagande länder. I Sverige kommer Eskilstuna Kommun att ansvara för genomförandet av dessa tester. Johan Lindström, biträdandeförvaltningschef, Vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun, framhåller vikten av att delta i utvecklingsarbete för att ta fram framtidens hjälpmedel; hjälpmedel som för individen kan bidra till en högre grad av självständighet och ett aktivt liv med god livskvalitet och minskat stödbehov.


Bioservo Technologies AB grundades i ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset 2006. Tack vare sin bakgrund kan företaget kombinera medicinsk kunskap om människors behov med modern robotteknik för att skapa innovativa, krafttillförande produkter för personer med nedsatt muskelstyrka eller i behov av extra kraft.

Bioservo Technologies AB har huvudkontor och produktion i Kista norr om Stockholm.