Utrikesdepartementet

ISAF-proposition beslutad

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 11:49 CET

Regeringen har idag beslutat om en proposition till riksdagen om fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) i Afghanistan. Regeringen söker riksdagens medgivande till ett förlängt mandat till utgången av december månad 2011. Under 2011 föreslås den svenska planerade militära insatsen på plats i Afghanistan att vara cirka 500 personer. Vidare föreslås ett tillskott av två räddningshelikoptrar för att förbättra säkerheten. Regeringen lägger fram propositionen efter den överenskommelse som slöts med Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna den 31 oktober.

- Det är mycket viktigt att vi i och med uppgörelsen har en blocköverskridande samsyn om den övergripande inriktningen av den svenska närvaron under hela mandatperioden, säger utrikesminister Carl Bildt.

- Utgångspunkten för vår politik är dels besluten av FN:s säkerhetsråd med uppmaningen till medlemsstaterna att bidra till ISAF-styrkan i Afghanistan och dels den nya och bättre inriktning av den samlade politiken som lades fast vid Kabulkonferensen i somras, säger utrikesminister Carl Bildt.

- Sverige bör aktivt medverka till att förverkliga målet att de afghanska säkerhetsstyrkorna skall kunna leda och genomföra operationer i alla provinser i slutet av 2014, fortsätter utrikesminister Carl Bildt. Inriktning är att en överföring av säkerhetsansvar skall kunna möjliggöra en successiv förändring från stridande trupp till stödjande säkerhetsinsatser under 2012. Sverige kommer även att fortsätta att förstärka de olika civila satsningarna i Afghanistan.


Bakgrund
Sverige har bidragit till den internationella säkerhetsstyrkan ISAF sedan den inrättades vid årsskiftet 2001/02. Sedan våren 2006 har Sverige ledningsansvar för en regional enhet för säkerhet och återuppbyggnad (PRT) i Mazar-e Sharif (MeS) i norra Afghanistan. Det nuvarande svenska militära bidraget uppgår till cirka 500 personer. 48 länder bidrar i nuläget till ISAF-styrkan som uppgår till drygt 120 000 man.


Kontakt:
Irena Busic
(Endast journalister) Pressekreterare hos Carl Bildt
08-405 54 73
070-271 02 55

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om Afghanistan (http://www.regeringen.se/sb/d/13247)