Svenska kyrkan

Isak hoppas att FN sätter press på Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2014 07:56 CEST


- Urfolken efterfrågar ett helhetsgrepp en gång för alla, säger 23-årige Isak Utsi deltar i FN:s stora världskonferens för urfolk i New York. Foto: Laila Duran
Isak Utsi blir Samiska rådet i Svenska kyrkans representant för FN:s stora världskonferens för urfolk (WCIP) 22-23 september i New York.
   Svenska kyrkan har stor legitimitet och kan påverka stater i rätt riktning när det gäller urfolkens framtid, säger Isak Utsi.

– Samiska rådet i Svenska kyrkans arbete faller väl in i FN-mötets arbete. Kyrkornas världsråd antog ett urfolksprogram, under världskonferensen i Busan förra hösten, som bl a säger att urfolken ska ta större plats i FN-organen. Kyrkan är en stor aktör. Viktigast är kanske att den kan ge stöd och legitimera förändringar och förbättringar för urfolken, säger Isak Utsi.

Helhetsgrepp
FN-mötets mål är att främja realiseringen av urfolksrättigheterna enligt FN:s Urfolksdeklaration, som antogs 2007. Urfolkens rättigheter till sitt land, sin kultur och
utveckling har tydliggjorts bl a i Urfolksdeklarationen 2007 och i ILO-konventionen 169.

– Urfolken efterfrågar ett helhetsgrepp en gång för alla. Sverige var en pådrivande part i arbetet med framtagandet av ILO-konventionen 169, men när det kom till kritan antog man inte konventionen. Sverige har kritiserats för att inte uppfylla mänskliga rättigheter, bl a av FN-organ och Europeiska rådet. Den rätten går enligt FN så långt som till att urfolken har rätten att säga ja eller nej till gruvetableringar.  

- Svensk lagstiftning som rör samerna bör leva upp till de krav man en gång själv ställde på andra stater, säger Isak Utsi.

Isak Utsi hoppas att världskonferensen sätter press på staten Sverige och att man från ett internationellt perspektiv kräver att Sverige rättar sig efter kritiken man fått under så lång tid.

ISAK UTSI
kommer från en renskötarfamilj i Porjus, Jokkmokks kommun och har ägnat sig åt renskötselarbete under hela uppväxten. Han har gått i sameskola och läst samiska programmet på gymnasiet. Isak Utsi pluggar politik och ägnar sig åt påverkansarbete och ungdomsfrågor. Isak Utsi är ledamot i Samiska rådet i Svenska kyrkan och vice ordförande i Sáminuorra – det samiska ungdomsförbundet. 

Isak Utsi är även observatör på FN:s klimatmöte i New York 21-22/9. 

Följ Isak Utsi på Twitter från FN:s världskonferens för urfolk 22-23/9

Läs mer om FN:s världskonferens för urfolk (WCIP) 2014