Polarforskningssekretariatet

Isbrytaren Odens fjärde Antarktisresa

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 09:17 CET

Oden arbetar nu med isbrytning kring den amerikanska forskningsstationen McMurdo i Antarktis
och inleder i början av februari återresan mot Sverige. På tillbakaresan genom Södra ishavet ska
svenska och amerikanska forskare arbeta med undersökningar inom astropartikelfysik, geologi,
oceanografi och marinekologi. Avresan från McMurdo är planerad till 8 februari och ca fyra veckor
senare, den 12 mars, beräknas Oden vara i Punta Arenas i södra Chile där expeditionen avslutas.


Isbrytaren Oden fungerar här som forskningsplattform för svenska och amerikanska forskningsprojekt.
De svenska forskarna kommer främst att arbeta med geofysiska provtagningar och undersöka
havsbottens former med hjälp av ett flerstråligt ekolod. Detta kan ge information om hur den Västantarktiska iisen har dragit sig tillbaka. Marinekologer kommer att undersöka hur marina organismer
påverkas av och skyddar sig mot ultraviolett strålning. Därmed kan forskarna få kunskap om hur
föroreningar påverkar den känsliga miljön i havet.


Ytterligare ett forskningsprojekt på Oden, inom astropartikelfysik, kommer att samla data kontinuerligt
för kalibrering av ett mätinstrument för kosmisk strålning. Mätdatan kommer att användas
inom det internationella partikelfysikprojektet IceCube på Sydpolen. Där monteras ljusdetektorer i
den klara isen för att fånga det svaga ljus som uppstår när neutriner reagerar med en atom. Analyser
av reaktionerna leder forskarna till en ökad förståelse för universums uppbyggnad.


De svenska forskarna kommer från Stockholms, Lunds och Uppsala universitet samt från Kungliga
Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Ombord på isbrytaren Oden finns även Thomas Aidehag,
lärare från Danderyds gymnasium, och fotografen Ville Lenkkeri, utsedda inom Polarforskningssekretariatets program. Läs mer om lärarprogrammet: www.polar.se/lararprogram och om konstnärsprogrammet: www.polar.se/konstnarsprogram.


Läs mer om Oden Southern Ocean 2009/10, där finns även rapporter och bilder: www.polar.se/
expeditioner/swedarp2009_10.


Läs mer om övriga forskningsprogram: www.polar.se/pressrum/pressmeddelanden/Pressmeddelande_Svenska forskare till Antarktis_SWEDARP2009_10_27okt2009.pdf.


Ytterligare upplysningar lämnas av Eva Grönlund, Polarforskningssekretariatet, tel: 08-673 97 30,
070-344 92 51, e-post: eva.gronlund@polar.se.