Isconova

Isconova AB (publ.) – delårsrapport januari-september 2011*)

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 12:09 CET

 

TREDJE KVARTALET, 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2011

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4,5 MSEK (4,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,2 MSEK (-5,1)
 • Resultatet uppgick till -8,9 MSEK (-5,2)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -2,14 SEK (-1,96)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,5 MSEK (-3,1)

PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2011

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 12,7 MSEK (14,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till -29,7 MSEK (-19,0)
 • Resultatet uppgick till -29,0 MSEK (-20,9)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -7,08 SEK (-7,94)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23,5 MSEK (-20,0)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Russell G. Greig utsågs till tf VD för Isconova
 • Isconova utökade samarbetet med Genocea Biosciences
 • Positiva data från fågelinfluensastudie med Matrix M™ presenterades

 

Läs hela rapporten på

www.isconova.se

 

Om Isconova
Isconova AB är ett Uppsalabaserat forsknings- och utvecklingsföretag med en patenterad teknologi som förbättrar vacciners effekt och varaktighet. Isconova utvecklar vacciner tillsammans med partners inom veterinär- och humanmarknaderna, och har sedan 2005 produktion och försäljning av vaccinsystem på veterinärmarknaden.
www.isconova.com