Isconova

Isconova inleder samarbete med Narvac

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 10:51 CEST

Isconova inleder ett samarbete med NPO Narvac (”Narvac”) – ett av Rysslands ledande företag inom veterinärmedicin. I ett första steg syftar samarbetet till att utveckla ett rabiesvaccin för hund och katt för den ryska marknaden. Isconova kommer att äga all klinisk data och erhålla försäljningsrättigheterna för dessa vacciner i resten av världen förutom Kina, där Isconova och Narvac kommer att samarbeta via ett joint venture.

Avtalet innefattar användningen av Isconovas adjuvanser för utvecklingen av effektivare veterinärvacciner. Den första produkten är ett Matrix M™-baserat vaccin för hund och katt mot rabies – ett sjukdomsområde med stor efterfrågan. Isconovas Matrix M™ är en adjuvans som är designad för stimulering av immunförsvaret och ökar vacciners effekt och varaktighet.

”Vi ska bygga kommersiell framgång genom att erbjuda adjuvans av högsta kvalitet och driva egna vaccinprojekt inom stora sjukdomsområden. Samarbetet med Narvac är därmed ett viktigt steg för oss där vi kommer att erhålla försäljningsrättigheterna utanför Ryssland. Ambitionen är att rabiesvaccinet ska introduceras på den ryska marknaden i slutet av 2011 varefter vi i egen regi kommer att förbereda lansering på ytterligare marknader”, kommenterar Isconovas VD Lena Söderström.

Vid en marknadsintroduktion i Ryssland har Isconova rätt till produktions­ och royaltyintäkter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD Isconova

Tel 070-816 39 12, e-post: lena.soderstrom@isconova.com

Om Isconova

Isconova AB är ett Uppsalabaserat forsknings- och utvecklingsföretag med en patenterad teknologi som förbättrar vacciners effekt och varaktighet. Isconova utvecklar vacciner tillsammans med partners inom veterinär- och humanmarknaderna, och har sedan 2005 produktion och försäljning av vaccinsystem på veterinärmarknaden. www.isconova.com

Om Matrix M™

Matrix M™ är Isconovas patenterade adjuvansprodukt för användning i vacciner för människor och vissa djurarter, antikroppsproduktion och immunologisk forskning.

Om adjuvans

Adjuvanser är ämnen som tillsätts för att ge vacciner en förbättrad och mer varaktig immunreaktion i samband med vaccinering.

Om Narvac

Narvac är ett av Rysslands största bolag inom utveckling och produktion av veterinärmedicin. Narvac producerar vacciner, diagnostikprodukter samt behandlingar för boskap, småboskap, grisar och små djur.

Om Isconova
Isconova AB är ett Uppsalabaserat forsknings- och utvecklingsföretag med en patenterad teknologi som förbättrar vacciners effekt och varaktighet. Isconova utvecklar vacciner tillsammans med partners inom veterinär- och humanmarknaderna, och har sedan 2005 produktion och försäljning av vaccinsystem på veterinärmarknaden.
www.isconova.com