Isconova

Isconova utökar samarbetet med PHARMAQ

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 14:23 CET

Isconova har sedan 2008 ett samarbete med PHARMAQ – världens ledande företag inom fiskvaccin. I det tidigare samarbetet har Isconovas Matrix Q™ visat lovande resultat med minimal vävnadspåverkan, vilket är ett stort problem med konventionella vacciner. Isconova och PHARMAQ går nu vidare till nästa fas av vaccinutvecklingen, med planerad produktlansering under 2014. De affärsmässiga villkoren för samarbetet är fortfarande under förhandling.

”Vi vet sedan tidigare att vår Matrix-teknologi är effektiv i de flesta djurslag med en väldigt skonsam profil. Möjligheten att tillsammans med ett världsledande företag som PHARMAQ utveckla framtidens fiskvaccin, och samtidigt få en stor del av kostnaderna finansierade från EU, ser vi som ett starkt erkännande av vår teknologi och ett kvitto på den potential Eurostars ser för att lösa ett av de stora problemen inom fiskproduktion.”, kommenterar Isconovas VD Lena Söderström.

Eurostars är ett gemensamt initiativ från EUREKA och EU-kommissionen som sponsrar gränsöverskridande samarbeten mellan små- och medelstora forsknings- och utvecklingsföretag. Ett kriterium för bidrag är att projektet ska vara marknadsdrivet med påvisad kommersiell potential.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD Isconova
Tel 070-816 39 12, e-post: lena.soderstrom@isconova.com

Om Isconova
Isconova AB är ett Uppsalabaserat forsknings- och utvecklingsföretag med en patenterad teknologi som förbättrar vacciners effekt och varaktighet. Isconova utvecklar vacciner tillsammans med partners inom veterinär- och humanmarknaderna, och har sedan 2005 produktion och försäljning av vaccinsystem på veterinärmarknaden. Isconovas aktie handlas på First North och E. Öhman J:or AB är bolagets Certified Adviser. www.isconova.se

Om PHARMAQ
PHARMAQ är ett världsledande läkemedelsföretag inom akvakulturindustrin. Huvudkontoret ligger i Norge.  www.pharmaq.no

Om Matrix Q™
Matrix Q ™ är en immunstimulerande substans för användning i vacciner, antikroppsproduktion och immunologisk forskning

Om adjuvans
Adjuvanser är ämnen som tillsätts för att ge vacciner en förbättrad och mer varaktig immunreaktion i samband med vaccinering.

Om Isconova
Isconova AB är ett Uppsalabaserat forsknings- och utvecklingsföretag med en patenterad teknologi som förbättrar vacciners effekt och varaktighet. Isconova utvecklar vacciner tillsammans med partners inom veterinär- och humanmarknaderna, och har sedan 2005 produktion och försäljning av vaccinsystem på veterinärmarknaden.
www.isconova.com