Isconova

Isconovas adjuvans Matrix-M™ i klinisk studie för malariavaccin

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 09:35 CEST

Isconova ABs partner Jenner Institute, vid Oxfords universitet (U.K.), har erhållit tillstånd från den brittiska regulatoriska myndigheten MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) att initiera en fas I-studie med en vaccinkandidat innehållande Isconovas egenutvecklade adjuvans Matrix-M™.
Den första studiedeltagaren har givits vaccinet som är en kombination av en virusvektor som kodar för ett malariaantigen, utvecklat av Oxford, blandat med Matrix-M™.

 

Jenner Institute är ledande inom utveckling av flertalet nya vacciner, varav många befinner sig i klinisk Fas II. Isconova och Jenner Institute har ett strategiskt samarbete där det mest framskridna projektet fokuserar på utveckling av ett malariavaccin med hög effekt. Malaria drabbar 200 miljoner människor varje år, och närmare 700 tusen dör årligen i sviterna av sjukdomen[1]. Det finns idag inget malariavaccin på marknaden.

 

”Godkännandet att initiera studien är ytterligare en kvalitetsstämpel för Isconova. Studien är den fjärde fas I-studien som påbörjats med Matrix-M™ och de vitt skilda indikationerna för studierna påvisar den breda potentialen för Matrix-M™-adjuvans i humanvacciner. Vi är stolta över vårt samarbete med Jenner Institute och väldigt glada att de har valt Matrix-M™ som en viktig del i sitt malariaprogram”, kommenterar Sven Andréasson, VD för Isconova AB.

 

”Det har visat sig vara en stor utmaning att utveckla ett malariavaccin och ett flertal olika ansatser har prövats. Efter noga preklinisk utvärdering av ett flertal adjuvans valde vi Matrix-M™ på grund av den starka immunrespons som framkallades i de studierna, och nya insikter kring dess lämplighet tillsammans med ett virusvektor vaccin. Studien är en viktig möjlighet att i klinisk miljö utvärdera användandet av ett potent adjuvans tillsammans med den här typen av vaccin”, kommenterar professor Adrian Hill, chef för Jenner Institute.

 

Fas I-studien kommer omfatta cirka 25 studiedeltagare och planeras att slutföras kring halvårsskiftet 2013. Syftet med studien är att utvärdera säkerhet och vaccinkandidatens förmåga att stimulera immunförsvaret. Studien sponsras av Oxfords universitet och får finansieringsstöd från brittiska institutet för hälsoforskning (NIHR), Oxford Biomedical Research Centre vid Oxford University Hospitals NHS Trust samt Oxfords universitet.

 

Givet att utvecklingen är framgångsrik och leder till partnerskap med ett vaccinbolag för framtida kommersialisering kommer framtida intäkter att delas mellan parterna.


För mer information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson, VD Isconova, tel: +46 701 60 60 60, e-post: sven.andreasson@isconova.com

 

Om Isconova

Isconova AB är ett ledande internationellt vaccinadjuvansbolag. Isconova har bred kunskap om vaccinsystem och bolaget utvecklar vaccin tillsammans med partners inom human- och veterinärområdet. Det första vaccinet som använder Isconovas nanopartikelteknologi Matrix™ lanserades på veterinärmarknaden 2006. På humanmarknaden finns ett antal vaccin under utveckling innehållande Isconovas tredjegenerations nanopartikel, Matrix-M™. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.

Isconova är listat på NASDAQ OMX First North (ticker: ISCO). Pareto Öhman AB är bolagets Certified Adviser.
www.isconova.se

 

Om Matrix-M™

Matrix-M™ är Isconovas patenterade adjuvansprodukt för användning i human- och veterinärvacciner, antikroppsproduktion och immunologisk forskning. 

 

About adjuvants

Adjuvans förbättrar effekten av vaccin eller läkemedel, med bibehållen säkerhet. Adjuvans ökar vaccinets förmåga att bilda antikroppar och inducerar ett cellulärt svar, vilket är viktigt för moderna vacciner.

 

Om Jenner Institute

Jenner Institute är ett forskningssamarbete mellan Oxfords universitet och Institute for Animal Health. Institutet fokuserar på parallell utveckling av human- och veterinärvacciner för stora globala sjukdomar – från tidig forskning genom kliniska studier. www.jenner.ac.uk

 

Om National Institute for Health Research

Institutet för hälsoforskning (NIHR) finansieras av det brittiska hälsodepartementet för att förbättra hälsa och välstånd för nationen genom forskning. Sedan starten i april 2006 har NIHR omvandlat forskningen inom National Health Service, som driver den offentliga sjukvården i Storbritannien. Det har ökat volymen tillämpad hälsoforskning till förmån för patienter och allmänheten, drivit snabbare omsättning av grundforskningsresultat till påtagliga fördelar för patienterna och ekonomin, och utvecklat och stött de människor som bedriver och bidrar till tillämpad forskning inom hälsoområdet. NIHR spelar en viktig roll i regeringens strategi för ekonomisk tillväxt och möjligheten att locka till sig investeringar från life-science industrin genom infrastruktur i världsklass. Tillsammans utgör NIHR-anställda, -program, -kompetenscentrum och -system det mest integrerade hälsoforskningssystemen i världen. För mer information, besök NIHRs hemsida www.nihr.ac.uk. De åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande är de av författarna och inte nödvändigtvis av NHS, NIHR eller brittiska hälsodepartementet.

[1] www.who.int

Om Isconova
Isconova AB är ett Uppsalabaserat forsknings- och utvecklingsföretag med en patenterad teknologi som förbättrar vacciners effekt och varaktighet. Isconova utvecklar vacciner tillsammans med partners inom veterinär- och humanmarknaderna, och har sedan 2005 produktion och försäljning av vaccinsystem på veterinärmarknaden.
www.isconova.com