RISE Research Institutes of Sweden AB

Isfria kontaktledningar sparar stora kostnader i tågtrafiken

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2017 11:30 CEST

Nedisning av tågs kontaktledningar orsakar varje år stora kostnader i form av slitage och stillestånd i stora delar av Europa. En teknisk lösning som håller isen borta utan att trafiken behöver stängas har utvecklats och kan spara samhället stora summor. Forskningsinstitutet RISE har deltagit i arbetet.

Inom ICECONTROL-projektet, som nyss avslutats, har man tagit fram ett expertsystem som bedömer när det finns risk för isbeläggning. Mjukvaran utgår från information om den aktuella järnvägsinstallationen, väderleken samt information om trafik på banan. Utifrån dessa data bedömer systemet kontinuerligt risken för isbildning. Vid behov aktiveras automatiskt uppvärmning med hjälp av kontrollerade strömpulser som skapas med hjälp av snabba kortslutningar. Systemet värmer kontaktledningen utan onödiga förluster och med energioptimerad styrning.

– En av de stora fördelarna är att avisningen kan ske samtidigt som tågen går. Det minskar risken för förseningar, säger Christer Karlsson på RISE.

RISE har tagit fram hårdvarukonstruktionen och genomfört skalförsök i klimatkammare. Försöken har genomförts med uppvärmningseffekt upp till 100 W/m vid låga vindhastigheter (ca 2 m/s) och temperaturer ner till -15 C. Vid dessa försök lyckades systemet även ta bort redan bildad is. Forskningsinstitutet har också bidragit med kompetens kring isbildning på ytor.

Systemet ska nu kommersialiseras av projektets industripartners.

Partners
E2F (Spanien, projektägare), RISE samt Amayuelas (Spanien). Projektet finansierades av EUREKA Eurostars-programmet via Vinnova.

För mer information, kontakta:
Christer Karlsson, bitr enhetschef RISE, 010-516 57 01, christer.karlsson@ri.se

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se