Dental Trauma Ulf Glendor AB

"Ishockey är en kampsport där man kan förvänta sig tand- och käkskador"

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 12:00 CET

I en tidigare studie 2002 om 5 000 försäkringsanmälda tand- och käkskador vid idrott, genomförd i samarbete med Folksams Idrottsenhet och Hälsouniversitetet i Linköping, visade det sig att ishockey stod för en sex gånger högre skadeincidens, jämfört med ex vis fotboll och handboll.

Detta föranledde att ytterligare en studie genomfördes där huvudsyftet var att redovisa synpunkter och attityder till tand- och ansiktsskydd inom ett elitserielag respektive ett division 3 serielag inom ishockey. Ytterligare ett syfte var att försöka förstå varför man använder eller avstår från dessa skydd. Ett tredje syfte var att presentera ett underlag för vidare diskussioner ute bland föreningarna. 

Studien genomfördes med en fenomenografisk forskningsmetod, där hänsyn tas till hur omgivningen uppfattas och förstås. Med hjälp av intervjuer i fokusgrupper och en kvalitativ analys presenteras ett antal kategorier, vilka senare låg till grund för resultatet.

Resultatet visade att båda föreningarna anser att ishockey är en kampsport och skador är något man får räkna med. Juniorspelare accepterar ansiktsgaller och kan tänka sig att använda tandskydd som senior. Unga spelare underskattar risken att skadas då de tidigare skyddats av ansiktsgaller. Risken för skador ökar då tacklingar blir tillåtna efter 15 års ålder. Domaren har stor betydelse för ishockeymatchens karaktär. Kunskap saknas om omfattning, konsekvenser och kostnader för tandskador, men också effekten av ett tandskydd. Spelarna saknar kunskap om vad som ingår i en idrottsskadeförsäkring. 

Elitföreningen anser att media i allt för hög grad uppmärksammar våldsverkarna, vilket ger dem den uppmärksamhet de önskar. Domarna anser att det blivit svårare att döma och att det är ett problem hur återfallsförbrytarna skall hanteras. Elit anser vidare att deras ungdomar är väldisciplinerade, välmotiverade och inriktade på att enbart satsa på ishockey. 

Division 3 föreningen underskattar risken för tandskador och anser att det ovårdade spelet på lägre nivåer innebär en större risk för skador, jämfört med inom elit. Domarna har en alldeles för låg status i Sverige, vilket kan vara en orsak till domarflykten på lägre nivåer. Äldre spelare i division 3 bedöms lättare kunna acceptera ett ansiktsgaller då de inte lägger samma prestige i ishockey som yngre spelare. Tandskydd anses av division 3 som dyra och det är svårt att få tag på tandläkare som kan tillverka tandskydd.

Deltagarnas förslag till åtgärder spänner över ett brett register. Åtgärderna kan indelas i; ansvar och samarbete, där båda föreningarna anser att samtliga parter ansvarar för att skador inte skall inträffa; kontinuerlig information om och utbildning i tand- och käkskadornas omfattning och konsekvenser i ishockey; utveckling av etik och moral, där föräldrar och ledare är normgivare; obligatorisk användning av tandskydd vid skifte från ansiktsgaller till visir; samt en utveckling av tand- och ansiktsskydd. Deltagarnas förslag är i studien fördelade på lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

Samhällets kostnader för skador inom idrott har av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) beräknats till c:a 3 miljarder kronor årligen, varav skadorna inom ishockey (9%) står för 270 MKR. Var fjärde skada inom ishockey har visat sig vara en tand- eller käkskada. Med detta som bakgrund och att i medeltal c:a 450 tand- och käkskador inträffar årligen i ishockey uppskattas den årliga kostnaden per tand- eller käkskada till c:a 150 000 SEK. 

Ni kan ladda ner hela studien från www.dentaltrauma.se under "Aktuellt".

Dental Trauma Ulf Glendor AB

Bolaget bedriver utbildning, information och forskning inom Dental Traumatologi samt därmed förenlig verksamhet.