Islamiska Förbundet i Sverige

Islamiska Förbundet i Sverige framför sina djupaste kondoleanser till Judiska Centralrådet i Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 09:00 CET

Den 19 mars öppnade en beväpnad man eld utanför den judiska skolan Gan Rachi i Toulouse, Frankrike. Minst fyra personer dödades och tre av dem var barn. Islamiska Förbundet i Sveriges ordförande Omar Mustafa beklagar den fruktansvärda händelsen i ett kondoleansbrev till Judiska Centralrådet i Sverige.

Innehållet var som följande:


I Guds namn, den Barmhärtige, den Nåderike

Å Islamiska Förbundet i Sveriges vägnar ber jag att få framföra våra djupaste deltaganden av de tragiska förlusterna vid skoldådet i Toulouse. Det är bestörtande att skolbarn ska utsättas för attacker. Ett attentat mot skolbarn förväntar man sig inte hända. Islamiska Förbundet i Sverige fördömer i starkasta ordalag dessa omänskliga, barbariska och meningslösa våldshandlingar.

Islamiska Förbundet i Sverige och dess medlemsorganisationer har tagit emot denna fruktansvärda och motbjudande nyhet och vill framföra sina djupaste kondoleanser till offrens anhöriga och Gan Rachi skolan i Toulouse. Vi vill även uttrycka våra medkänslor till alla skolor som tillhör Judiska Centralrådet i Sverige.

Våra tankar går till de drabbade och offrens anhöriga och vi ber er hjärtligt att förmedla vidare vårt deltagande till dem sörjande. Från svensk muslimsk sida är vi redo att bestå er i denna svåra stund och tillsammans med er arbeta för att motverka den intoleranta och hatiska vågen som sveper över Europa.

Våra djupaste kondoleanser,

Omar Mustafa, förbundsordförande
Islamiska Förbundet i Sverige___________________________________________________________________

Islamiska Förbundet i Sverige är en rikstäckande ideell organisation som grundades 1981. Vi arbetar utifrån en islamisk tro och andlighet som behandlar livets olika skeden samtidigt som vi arbetar med att stärka och utveckla villkoren för den svenska muslimska medborgaren i samhället. För att delta i trons djupaste frågor ägnar sig IFIS mycket åt kultur som gemenligen väcker människans existentiella frågor. Oavsett bakgrund på den svenska och muslimska medborgaren strävar vi efter att frånse skiljaktigheter i idéläror och istället eftersträva det omistliga värdet av broder- och systerskapet. Vi föredrar jämväl att samverka med samhället utifrån ett medborgarperspektiv som inkluderar och på inga villkor exkluderar och förkastar därmed all form av våld, överdrift och extremism. IFIS arbetssätt jobbar för att främja dialog och idéutbyte med andra religiösa samfund och församlingar i Sverige. Därför följer IFIS de lärdas motto ”att samarbeta i det som vi har gemensamt med varandra, och ge förlåtelse åt varandra i det som skiljer oss”. Denna medelväg utgör Ahl al-Sunna wa al-Jama’as väg i fotspår av profeten Muhammed, Allahs frid och välsignelser över honom och hans följeslagare.

Följ gärna oss på Facebook och Twitter!