Certifieringsorgan - Svensk Certifiering

ISO 9001 Certifiering

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 15:18 CET

Svensk Certifiering Norden AB är ett certifieringsorgan för certifiering ledningssystem ISO 9001. Svensk Certifiering Norden AB erhöll 2011-02-01 beslut om ackreditering som certifieringsorgan för ledningssystem för kvalitet och miljö av SWEDAC och har tilldelats ackrediteringsnummer 2040.

Svensk Certifiering Norden AB är ett ackrediterat certifieringsorgan för ledningssystem ISO 9001 se iso 9001 certifiering och iso 14001 certifiering

En av våra senaste produkter är certifiering av hela kommuner, dvs certifiering av flera förvaltningar i kommunen samtidigt. Fördelen med detta är flera synergiförbättringar samt att revisionerna blir kostnadseffektiva.

Svensk Certifierings revisorer har mer än tio års erfarenhet av att hjälpa företag att uppnå iso 9001 certifiering.  Prioritering av kvalitet är en nyckel till vår framgång. En annan är ett tätt samarbete med kunden, för att kunna anpassa certifieringstjänsterna efter kundens behov. På det här sättet når vi resultat med certifiering av företag med de mest skiftande förutsättningar.

En iso 9001 certifiering genom Svensk Certifiering är ett sätt att visa, både internt och externt, att företaget är dedikerat till att systematiskt förbättra sin kvalitet och överträffa sina kunders förväntningar.

Vänd er till Sveriges främsta och mest kompetenta leverantör av certifieringstjänster - Svensk Certifiering

läs mer på www.svenskcertifiering.se och  www.svenskcertifiering.se/branscher.html eller certifieringsorgan