Miljöbyggsystem MBS AB

ISOCELL öppnar fabrik i Sverige

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 18:06 CEST

Miljöbyggsystem MBS AB har varit ISOCELLs Svenska distributionspartner under de senaste åren. Nu säkrar vi framtiden för cellulosaisolering i Skandinavien genom etableringen av en fabrik i Sverige. Produktionen kommer att ligga i Tibro och tillverka cellulosaisolering, dvs. isolering baserad på återvunna dagstidningar (returpapper).

Jakob Roman, försäljningsansvarig för ISOCELL hos Miljöbyggsystem MBS AB säger att efterfrågan på miljöanpassad cellulosaisolering stadigt ökat de senaste åren. ”Genom vårt hårda och dedikerade arbete har vi lyckats göra ISOCELL till det största märket inom cellulosaisolering i Sverige. I Danmark har CBI varit lika framgångsrika och totalt sett är nu ISOCELL är den största leverantören av cellulosaisolering i Europa. Vi är säkra på att vi kommer att stärka vår position på den Skandinaviska marknaden ytterligare genom vår fabriksetablering i Tibro, Sverige”.

Fabriksetableringen är ett tredelat samarbete mellan ISOCELL gmbH, Miljöbyggsystem MBS AB och ISOCELLs danska distributionspartner CBI Denmark A/S. Satsningen sker genom det gemensamma bolaget Scandinavian Cellulose Production SCP AB. Det är tack vare gott arbete av MBS och CBI som beslutet har tagits att gemensamt satsa på en produktionsanläggning i Skandinavien. Att valet tillslut blev att etablera i Sverige och Tibro är helt enkelt att Sverige är den största marknaden i Skandinavien samt att Tibro ligger bra till geografiskt för att leverera material till Sverige, Danmark och Norge.

Produktionslinan som levereras har en produktionskapacitet om ca 20.000 ton färdig cellulosaisolering per år. Etableringen i Tibro blir ISOCELLs femte fabrik i Europa. Förutom Tibro har man en fabrik i Österrike, en i Belgien och två i Frankrike.  Den huvudsakliga råvaran, återvunnet tidningspapper, upphandlas och levereras från leverantörer i Skandinavien. Vid full produktion kommer fabriken att sysselsätta 10-15 personer och rekryteringsprocessen pågår just nu för fullt.

Förutom produktionsanläggningen etableras även ett test och utbildningscenter. Alla ISOCELL s installatörer genomgår en produktspecifik utbildning i ISOCELL Academy och diplomeras efter väl genomförd kurs.  Tidigare har denna utbildning skett vid ISOCELL Training Center i Salzburg, Österrike. Vi kommer fortsätta att erbjuda våra kunder och installatörer att genomgå utbildningen i Österrike men det känns bra att i framtiden även kunna utbilda våra nya kunder lokalt.

Ökar konkurrenskraften

Fabrikslokalen är just nu under byggnation och produktionsanläggningen är beställd. Under juli månad levereras produktionslinan och monteras under överseende av ISOCELLs personal på plats. De första leveranserna från den nya anläggningen planeras ske i början av augusti 2013.

"Vi har stärkt våra band till ISOCELL och blivit mer än bara exklusiv partner för Sverige. Genom denna gemensamma satsning får vi ett större inflytande över hela värdekedjan från produktion till levererad produkt. Våra kunder kommer att märka en ytterligare kvalitetsökning och leveransprecision.", säger Jakob Roman.

Han fortsätter: "MBS har därmed nått en strategisk milstolpe och har säkrat företagets fortsatta tillväxt och våra kunders framtida konkurrenskraft. Vi ser fram emot att ta emot nya som gamla kunder på invigningen av fabriken under sensommaren. Inbjudningarna skickas ut innan semestern!".

Miljöbyggsystem MBS är försäljningsorganisationen för ISOCELL, PAVATEX & BAUMIT i Skandinavien. Vi säljer våra produkter via återförsäljare och installatörer. Alla våra produkter är av hög kvalitet och uppfattas som de mest miljövänliga på marknaden. Produkterna säljs ofta som system och backas upp med en service i världsklass. Ta kontakt med oss idag så berättar vi mer!