Svensk Israel-Information

Israeliska säkerhetsvakter förhindrade kapning av italienskt kryssningsfartyg

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 19:28 CEST

en 28 april 2009

Israeliska säkerhetsvakter förhindrade kapning av kryssningsfartyg

Föreställ er vad som skulle ha hänt om somaliska pirater skulle ha lyckats med att kapa ett stort italienskt kryssningfartyg med 1500 passagerare och besättning ombord.

Det var vad som höll på att hända i veckoslutet då enligt kaptenen, Siro Pinto, på kryssnings fartyget Melody, då sex pirater i en snabb vit båt öppnade eld med automatvapen mot Melody och försökte äntra fartyget med hjälp av en repstege försedd med äntringskrokar.

Kapningsförsöket utfördes 800 km öster om Somalias kust och 325 km norr om Seychellerna. Detta visar klart att de somaliska kaparna nu ger sig ut långt från Somalias kust. Det har dessutom framlagts teorier om att kaparna använt sig av Seychell öarna som bas i detta fall.

Melody, undgick att bli kapad då den i likhet med flera andra kryssningfartyg hade israeliska säkerhetsvakter som besvarade elden med handeldvapen som fanns ombord för en situation som denna. Fartygets kapten gav dessutom order om att Melody skulle svänga upp rakt mot vinden vilket avsevärt försvårade piraternas äntringsförsök. Enligt vissa uppgifter använde man sig också av vattenkanoner för att förhindra piraternas äntringsförsök.

 

Unga israeler som har tjänsgjort i militära elitförband är mycket eftersökta som säkerhetsvakter ombord på speciellt kryssningsfartyg och oljeborrnings plattformar. Speciellt eftersökta är de som tjänstgjort i den israeliska flottans marin commando styrkor, vilka anses stå på samma och i vissa avseenden högre nivå än de amerikanska Navy Seals. En före detta offiser i de israeliska marinkommando styrkorna, som personligen även tjänstgjort som säkerhetsvakt på kryssningsfartyg, påpekade i ett uttalande att för att vara säkerhetvakt på fartyg räcker det inte bara med att kunna skjuta och storma piratrnas positioner utan det är av yttersta vikt att känna till hur olika fartygstyper uppför sig i olika sorters väder samt vilka som är de svaga punkterna ur säkerhets synpunkt hos olika typer av fartyg.

En orsak till att jobbet som säkerhetvakt på kryssningsfartyg lockar unga israeler som nyligen avslutat sin tjänstgöring i elitstyrkor som marinkommando styrkorna är att det dels är bra betalt samt att man på köpet får turista på intressanta platser. Enligt talesman för Melodys rederi så försöker man alltid få israeliska vakter då dessa anses vara de mest kvalificerade.

Detta är det andra fallet under en kort tid då israelisk framåtanda hindrat kapning av ett fartyg. Se tidigare inlägg på denna blogg.

Arieh Fürth, Israel

Läs även andra bloggares åsikter om Pirater, Somalien, terror, Israel