Svensk Israel-Information

Israels position inför de nya fredsförhandlingarna enligt premiärminister Netanjahu

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 10:13 CEST

Israels position inför de nya förhandlingarna
av: Benjamin Netanyahu

Vårt mål är att allvarligt och ansvarsfullt få till stånd ett fredsavtal som kommer att baseras på följande principer:

Först och främst är ett erkännande av Israel, det judiska folkets nation, ett slut på konflikten och kraven mot Israel och påtagliga säkerhetsarrangemang på marken.

Torsdag den 2 september 2010, kommer Israels Premiärminister Netanyahu och Palestinska Myndighetens President Mahmoud Abbas uppta direkta förhandlingar i Washington.

Israel kommer till dessa förhandlingar med stort hopp och med tron på att ett fredsavtal verkligen kan komma till stånd. Från Israels perspektiv skulle ett sådant avtal ta itu med tre grundläggande principer; säkerhet, erkännande av Israel som det judiska folkets land och ett upphörande av konflikten.

Säkerhet: Israel behöver konkreta säkerhetsarrangemang på marken för att förhindra att raketer avfyras från Västbanken mot centrala delar av Israel vilket skedde efter att Israel utrymt Gazaremsan (mer än 10 000 raketer har avfyrats därifrån mot Israel). Det är av yttersta vikt att proiranska element förhindras från att komma in i regionen. Detta skulle skapa ett direkt hot mot Israel, mot Israels flygplats, strategiska anläggningar och för invånarna i Tel Aviv, Jerusalem och andra städer. P.g.a. detta och andra säkerhetsanledningar är det viktigt att en framtida palestinsk stat är demilitariserad och att fredsavtalet innebär israelisk närvaro vid den palestinska statens östra gräns.

Erkännande: För Israel är det av yttersta vikt att palestinierna erkänner Israels rätt som det judiska folkets nation. Israeler kommer att fråga varandra vad för fred som erbjuds om deras grannar fortfarande anser att de är en illegitim del av regionen.

Konflikt: Fredsavtalet ska lösa alla aspekter av konflikten, innefattande erkännandet av Israel vilket kommer att få slut på konflikten och lösningen på flyktingproblemet utanför Israels gränser.

Israel förblir förpliktigad till fred och ser fram emot att åstadkomma ett stabilt, hållbart avtal som kommer att försäkra fred, säkerhet och välstånd för båda folken. Den nuvarande regeringen har uppriktiga avsikter för att nå ett fredsavtal med palestinierna och har visat detta genom att göra följande steg:

* Ett accepterande av två stater för två folk

* Borttagandet av hundratals vägspärrar på hela Västbanken

* Uppmuntrat palestinsk ekonomi vilken har ökat ed 9% per år

* Assisterat palestinska säkerhetsstyrkorna

* Instiftat ett 10 månader långt uppehåll av nya konstruktioner på Västbanken

Även om Israel är införstådd med att det kommer att vara en svår uppgift att få fred, fortsätter Israel ändå med detta som mål.

Israel behöver emellertid en modig partner på den palestinska sidan för att kunna nå en fredsöverenskommelse. Fred kräver en djärv palestinsk partner som kommer att ställa sig inför sitt folk och förklara att för att kunna nå ett fredavtal så måste varje sida göra smärtsamma kompromisser. Han måste också sträva efter att övertyga sitt folk om att få ett slut på konflikten, att lösa flyktingproblemet inom sitt land och erkänna Israel som det judiska folkets nation. President Sadat av Egypten och Kung Hussein från Jordanien demonstrerade sådant mod på sin tid. Israel hoppas att även President Abbas kommer att gå i deras fotsteg.

Israel känner att fred inte kan uppnås medan man samtidigt ägnar sig åt ideologisk krigsföring. Tiden är inne för det palestinska ledarskapet att bestämma om de ser sig själva som Israels motståndare eller som en partner för fred. Trots de steg som Israel har tagit för freden, så har den Palestinska Myndigheten inlett en internationell delegitimiseringskampanj som bl a försöker förhindra Israels tillträde till OECD. Israel har bevittnat försök till kulturell, akademisk och ekonomisk bojkott och personliga rättsliga åtgärder mot israeliska politiska och militära ledare, vilket har fått den Palestinska Myndighetens stöd. Uppvigling sker även i skolplanen, inom den religiösa strukturen och i media där man fortsätter att glorifiera mördare och självmordsbombare.

Israel uppmanar sin palestinska partner att upphöra med deras uppvigling och delegimitiserande kampanj och istället utbilda sitt folk mot fred. Den Palestinska myndigheten kan t ex upphöra med att ignorera Israels existens i skolböcker, upphöra med sin vördnad av terrorister som mördat oskyldiga civila israeler, upphöra med att predika om att palestinska flyktingar ska återkomma till israeliska städer; palestinska ledare kan börja att utbilda sitt folk mot fred, inte hat.

Israel har seriösa avsikter att hålla meningsfulla och framgångsrika samtal med hopp om att en riktig fred kan uppnås. Man behöver emellertid en allvarlig och modig partner för att dessa samtal ska kunna avancera. Det är Israels önskan att en sådan partner verkligen existerar. Israel kräver varken något i förväg eller hotar att lämna samtalen om inte deras krav införlivas. Man hoppas att det palestinska ledarskapet, Israels naturliga fredspartner, kommer att uppföra sig likadant och att resultatet kommer att bli att dessa direkta samtal kommer att leda till en varaktig fred mellan de två folken.

Benjamin Netanyahu

Publicerad på Israels Ambassads hemsida 2 september 2010
http://stockholm.mfa.gov.il