Stockholms Hamnar

Isrännor ger svag is i Stockholms innerstad

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 14:17 CET

När isarna lagt sig runt om i Stockholm kan det vara lockande att promenera eller åka långfärdsskridskor på isen. Man kanske till och med har hittat en ny genväg till jobbet över isen. Men man bör tänka på att i Stockholms innerstad har isarna ofta påverkats av till exempel isbrytning eller tappning av vatten och kan därför vara olämpliga att ge sig ut på.

Stockholms Hamnar bryter isrännor regelbundet för att fartyg ska kunna anlöpa sina kajplatser eller passera genom Stockholms hamnområden. Vissa sträckor bryts flera gånger per dag medan andra sträckor bryts endast någon gång.

När isrännor bryts av ett fartyg kan det därför vara farligt att vistas på isen i närområdet. Det gäller speciellt när maskinstarka fartyg bryter is eftersom de orsakar stora vågsvall. Vågorna kan spräcka isen långt ut åt sidorna om rännan. Riskområdet vid isbrytning varierar beroende på bland annat isens tjocklek och kan sträcka sig till flera hundra meter från fartyget.

Inom Stockholm stad finns det också platser där strömningar i vattnet förekommer så som Norr- och Söderström där isen försvagas på grund av att Mälarens vatten tappas regelbundet. Hur stor denna påverkan är beror på bland annat tappningens omfattning.

För att vara säker när man vistas på isen måste man ha god insikt om isens bärighet.

Information om var isar bryts:
En lista över platser som man bör var extra uppmärksam vid finns publicerad på Stockholms Hamnars webbplats. Inom vattenområden som inte är listade bryts isen sällan, men det kan fortfarande förekomma isbrytning. Därför kan man aldrig vara säker på att isrännor inte brutits i just det området man befinner sig. Stockholms Hamnar strävar alltid efter att påverka isarna så litet som möjligt, men en levande sjöfart kräver att rännor trots allt bryts på vissa platser.

Kontakta oss gärna:
Lars Sundberg, hamnkapten, Stockholm Hamnar, 08-670 28 01, 070-770 28 01.

Stockholms Hamnar är Östersjöns största mötesplats, med hamnar i Kapellskär, Stockholm och Nynäshamn. En ny container- och rorohamn planeras i Nynäshamn på Norvikudden. Koncernen har cirka 210 anställda och omsatte 657 mkr under 2008. Verksamheten omfattar service till sjöfarten samt uthyrning av kajplatser, mark och lokaler. www.stockholmshamnar.se.