Citerus

IT-baserat sökstöd till Missing People tillgängligt som Open Source

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 11:46 CET

Missing People är en ideell förening som hjälper polis och anhöriga att arrangera skallgångar när personer försvinner spårlöst. För att koordinera den snabbväxande organisationen har man behov av ett IT-baserat stödsystem, utöver de grundläggande funktionerna som används i form av SMS och Facebook.

Citerus är ett engagerat IT-konsultföretag som hjälper företag att lyckas med sin mjukvaruutveckling. På Citerus vet vi att man kan förändra världen med hjälp av mjukvara. Det var anledningen till att vi i maj 2012 inledde en dialog med Missing People, som sedan övergick i ett samarbete kring att utveckla ett IT-baserat stödsystem.

För att kunna dra maximal nytta av alla fantastiska människor som söker sig till Missing People som frivilliga, måste organisationen effektivt kunna informera, hantera, planera och koordinera sökare i samband med skallgångskedjor. Citerus har därför utvecklat en första version av ett system som möjliggör detta. CollabSearch, som systemet heter, innehåller följande funktionalitet:

1. Lägga upp och administrera sökuppdrag och sökoperationer
2. Ta emot anmälningar från frivillig till sökoperationer (grundfunktion via webb)
3. Planera sökoperationer - bilda grupper och hierarkier av sökanden, tilldela zoner inom sökområdet till respektive grupp

Nästa version av systemet skall omfatta funktioner för att genomföra sökoperationer (att med GPS-stöd kunna följa och markera avsökta områden från ledningscentral). För att utveckla detta behövdes större resurser för systemutveckling. Missing People och Citerus sökte finansiering genom crowdsourcing för att möjliggöra denna nästa utvecklingsfas innan jul.

Vi nådde inte ända fram med den insamlingen, och för att inte hindra den fortsatta utvecklingen av systemstödet till Missing People gör nu Citerus källkoden tillgänglig som ett Open Source-projekt (GPL-licens). Det innebär att systemet är tillgängligt för alla att använda, modifiera och vidareutveckla, men det är inte möjligt att sälja systemet vidare. Detta för att garantera att Missing People och andra liknande organisationer skall kunna använda sig av systemet utan kostnad.

Tobias Hill, grundare till Citerus AB och initiativtagare till projektet: -”Det känns mycket bra att kunna lämna över en första version (Minimum Viable Product) som ett Open Source-projekt och vi välkomnar nu nya krafter att ta vid!“

Karin Edström, VD Citerus AB: “CollabSearch är ett projekt som engagerat oss under närmare ett år. Vi ser med glädje fram mot att se Missing People och andra liknande organisationer dra av nytta av vårt arbete.“

Kontakt: Karin Edström, karin.edstrom@citerus.se, +46 733 225227
Källkoden kan laddas ned här: https://www.github.com/citerus/collabsearch

Citerus är ett engagerat IT-konsultföretag som hjälper kunder att lyckas med mjukvaruutveckling; antingen genom att utbilda och coacha, genom att införa ett självstyrande ledarskap och ett lättrörligt arbetssätt eller genom att utveckla mjukvaran. Vi har ett heltäckande utbud av utbildningstjänster och konsultkompetenser inom ledande metoder (Scrum, Kanban, Agilt ledarskap, Agilt testarbete) och tekniker (arkitektur, design, Java, .Net, mobil, moln) för hållbar mjukvaruutveckling - idag och i framtiden. 

Tillsammans jobbar vi på Citerus för att utveckla branschen och driva utvecklingen mot ännu roligare och mer utmanande kunduppdrag.

Besök oss på www.citerus.se