Statistiska centralbyrån, SCB

IT bland individer 2009: Äldre, lågutbildade och singelhushåll har lägre tillgång till Internet

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 09:44 CET

Under våren 2009 hade 89 procent av alla i åldrarna 16-74 år tillgång till Internet i hemmet. Det är dock stora skillnader mellan olika grupper när det gäller tillgång till och användning av Internet. Ålder, utbildningsnivå, sysselsättningsstatus och familjetyp påverkar hur vanligt det är att ha Internet i hemmet.

Bland 16-24-åringar har de allra flesta tillgång till Internet i hemmet och så gott som alla har använt Internet. Bland 65-74-åringar är det hela 38 procent som aldrig har använt Internet.

Personer med högre utbildningsnivå har i större utsträckning tillgång till Internet i hemmet. Bland personer med eftergymnasial utbildning är tillgången till Internet i hemmet 95 procent. För personer med förgymnasial utbildning är motsvarande siffra 78 procent.

Att det finns barn i hushållet har en stor påverkan på om man har Internet i hemmet, liksom att det är två eller fler vuxna i stället för en. Bland hushåll med endast en vuxen har 75 procent tillgång till Internet i hemmet och i hushåll med två vuxna utan barn är motsvarande andel 90 procent. Om det finns barn i hemmet ökar siffrorna till 89 respektive 98 procent.

Även sysselsättningsstatus har stor betydelse för tillgången. Arbetslösa har lägre tillgång till Internet i hemmet än både anställda och egna företagare. Trots detta är det en högre andel arbetslösa, 79 procent, än egna företagare, 73 procent, som använder Internet dagligen.

Norden i topp vad gäller Internetanvändning

I Sverige är det endast 7 procent i åldern 16-74 år som aldrig använt Internet, vilket är mycket lågt i en jämförelse med andra europeiska länder. Med dessa 7 procent hamnar vi på en tredje plats efter Island och Norge där endast 6 procent aldrig använt Internet. I Rumänien, Serbien, Bulgarien och Grekland har en majoritet av befolkningen aldrig använt Internet.

Se statistik: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____285627.aspx

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-10-28 kl 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Investeringar, FoU och IT
Karlavägen 100
104 51 Stockholm
Fax 08-667 7788

Förfrågningar

Clara Arrhenius
Tfn 08-506 948 74
E-post clara.arrhenius@scb.se

Daniel Ewerdahl
Tfn 08-506 941 34
E-post daniel.ewerdahl@scb.se

 

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.