Statistiska centralbyrån, SCB

IT bland individer 2010: Säkerheten på nätet en källa till oro

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 09:55 CEST

För graf vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302282.aspx

Idag görs många aktiviteter på Internet. Oro över bristande säkerhet gör dock att en del svenskar avstår från att göra vissa saker på nätet.

Drygt var femte person i åldern 16-74 år undvek att köpa eller beställa någon vara på Internet under april förra året till och med mars i år på grund av oro för säkerheten. 13 procent undvek att genomföra bankärenden av det skälet och var tionde person lämnade inte ut personlig information på myndigheters sidor. Kvinnor undvek i något högre grad än männen att utföra vissa aktiviteter på Internet på grund av oro för säkerheten.

Graf: Andel personer som låtit bli att utföra vissa aktiviteter på Internet på grund av oro för säkerheten efter kön och aktivitet

E-handel vanligt

Trots att det är en dryg femtedel i åldrarna 16-74 år som någon gång under det senaste året undvikit att köpa eller beställa varor över Internet, är e-handel vanligt förekommande. 66 procent har köpt eller beställt varor eller tjänster via Internet någon gång under mätperioden. Allra vanligast är det i åldersgrupperna 25-34 år samt 35-44 år. Av dessa har 82 respektive 80 procent handlat via Internet. Äldre kvinnor är den grupp som handlar minst på Internet. Av kvinnor i åldern 65-74 år handlade 27 procent på Internet under mätperioden.

Att köpa eller beställa researrangemang är mycket vanligt på Internet. 25 procent har köpt eller beställt inkvartering över Internet och 33 procent har köpt eller beställt researrangemang (färdbiljetter, bilhyra) på Internet minst en gång under perioden. En större andel kvinnor än män köper eller beställer t.ex. böcker, tidningar, datorbaserade läromedel samt kläder och sportartiklar. Bland männen är det i stället vanligare än bland kvinnorna att köpa eller beställa datorer och datorutrustning, aktier, försäkringar och finansiella tjänster samt tips, lotto och vadslagning. En av 25 privatpersoner har beställt mat och specerier under perioden.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning kommer att finnas i rapporten ”Privatpersoners användning av datorer och Internet 2010” som publiceras 2011-01-17.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-01-17 kl 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Investeringar, FoU och IT
Karlavägen 100
104 51 Stockholm

 

Förfrågningar

Clara Arrhenius
Tfn 08-506 948 74
E-post clara.arrhenius@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.