Statistiska centralbyrån, SCB

IT bland individer 2012: Sex av tio har kopplat upp sig med en smartphone

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 09:38 CET

Knappt 60 procent av personerna i åldern 16-74 har under första kvartaletanvänt en smartphone eller mobiltelefon för att koppla upp sig mot nätet. Vidare har 46 procent använt en bärbar dator och 14 procent en surfplatta för mobilt internet.

Genomgående har en högre andel män än kvinnor använt mobila internetuppkopplingar, oavsett utrustning. Uppkopplingen har skett utanför hemmet eller arbetsplatsen.

Användandet sjunker generellt med stigande ålder, 84 procent av personerna i åldern 16-24 har kopplat upp sig med en smartphone. Bland 65-74 åringar är andelen 18 procent.  Undantaget är surfplattan som använts i störst utsträckning av åldersgrupperna 25-34 samt 35-44 år. Användandet av en bärbar dator skiljer sig mellan könen och beroende på ålder. En högre andel kvinnor än män i de yngre åldersgrupperna använder en sådan.

Olika typer av utrustning för uppkoppling mot Internet utanför hemmet/arbetsplatsen, första kvartalet 2012. Andel personer i åldern 16-74

Täckningen är ett problem vid mobil surfning

Problem med bredbandstäckning eller låg hastighet vid mobila internetuppkopplingar är relativt vanligt. Cirka 30 procent har haft detta problem under första kvartalet i år.  Mer än en femtedel tycker att det är obekvämt att använda en liten skärm eller att skriva text med en handburen utrustning och 8 procent har haft svårigheter med att ändra inställningar för internetuppkopplingen.

Svårigheter att få information om kostnaden för den mobila internetuppkopplingen samt oväntat höga kostnader har drabbat 7 respektive 5 procent av personerna 16-74 år.

Problem vid användning av bärbar dator, surfplatta, smartphone eller annan handburen utrustning för uppkoppling mot Internet utanför hemmet/arbetsplatsen, första kvartalet 2012. Andel personer i åldern 16-74

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Investeringar, FoU och IT
Karlavägen 100
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Daniel Ewerdahl
Tfn 08-506 941 34
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.